Hasan Ağa Camii

  • Asıl Adı : Hasan Kethüdâ Camii
  • Önem : Adana’da Ramazanoğulları dönemine ait cami

Ulucami yapımına nezaret eden Hasan Ağa tarafından yapılan cami bu inşaattan artan malzemeler ile yapıldı. Ali Ağa mahallesinde yer alan cami tamamen kesme taştan inşa edildi. 1814 ve 1946 yıllarında iki büyük tamir geçirdiği bilinen yapıda harimin iki yanındaki dikdörtgen mekânların değişikliğe uğradığı görülür. Avlunun üç tarafında bulunan revakların ise tamamen yok olduğu görülür. Değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan yapının orijinal kısımları harim, minare ve son cemaat yerinin bir bölümünden ibarettir. Avlunun sade bir görünüşe sahip üç kapısı mevcuttur. Kıble tarafında arka arkaya iki sıra revak bulunur. Son cemaat yeri revakının kubbe sayısı halen üç ise de aslında bunların beş tane oldukları anlaşılır. Sade birer mihrabı bulunan ve düz örtüyle örtülmüş olan yan kanatlar harime ikişer kapı ile bağlanır. Harimin kuzeydoğu köşesindeki çokgen gövdeli ve şerefesinin altı mukarnaslı minareye doğudaki yan mekândan geçilerek girilir.

Harim kapısı üç taraftan bir sıra damalı, iki sıra pahlı silme ile çevrilmiş, bu çerçeve ile basık kemerli atkı arasında kalan üstteki kısma mukarnaslı bir silme daha yerleştirildi. Zarif mukarnaslarla nihayetlenen yuvarlak nişli mihrapta, özellikle dört kollu çark motifleriyle dikkati çeken Memlük tarzı renkli taş işçiliği hâkimdir. Aynı şekilde tezyin edilen, fakat nispeten daha sade bir görünüşe sahip olan mermer minberin aynalıklarında geometrik kompozisyonlu birer üçgen göbek yer almaktadır. Harimin kuzeyini boydan boya kat eden ahşap mahfilin alt yüzü, Adana’da başka hiçbir eserde görülmeyen zengin ve başarılı kalem işleriyle bezendi. Ahşap kapı kanatları geometrik, pencere alınlıklarının çinileri ise bitkisel motiflerle süslüdür. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Çam, Nusret, Hasan Ağa Camii, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1997, c. 16, sf. 286

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun