Harun Tolasa

Harun Tolasa
  • Meslek : Divan edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan bilim adamı.
  • Doğum : 1 Mayıs 1938 - Konya
  • Ölüm : 31 Ocak 1983
  • Başlıca Eserleri : Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası, Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Şeyhülislâm Bahâyi Efendi Divanı’n-dan Seçmeler, Temeşvarlı Osman Ağa: Bir Osmanlı Türk Sipahisinin Hayatı ve Esirlik Hatıraları

Divan edebiyatı üzerine araştırmalarıyla tanınan Harun Tolasa, Seydişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Seydişehir’de ve Konya’da tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra üniversite öğrenimine başladı; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. İki yıl Muğla’da Turgutreis Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Eski Türk Edebiyatı asistanı oldu. Ali Nihad Tarlan’ın gözetiminde yürüttüğü Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1970’te iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Burada edindiği bilgilerle hazırladığı Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi adlı doçentlik tezi, eski Türk edebiyatı alanında bilimsel yöntem uygulaması açısından örnek kabul edilir. 1977’de Ege Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Selahattin Olcay ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kuruluşunu gerçekleştirdi. Profesörlüğe yükseltilmesinden bir yıl sonra Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına tayin edildi. Bu görevde çok kısa bir süre çalıştıktan sonra vefat etti.

Harun Tolasa, eski Türk edebiyatı sahasında doktora tezinden başlayarak alışılmış konuların dışında çalışmalar gerçekleştiren, metot ve usul yeniliklerine açık bir ilim adamı olarak dikkat çeker. Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası adıyla yayımlanan doktora çalışması divan tahliliyle ilgili pek çok akademik çalışmanın öncüsüdür. Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi adıyla basılan doçentlik tezi ise yine orijinal çalışmalardan biridir. İlkinde Bursalı Ahmed Paşa’nın hayal dünyasını tespit için ayrıntılı bir araştırma gerçekleştirilmiş, ikincisinde XVI. yüzyılın üç tezkirecisi, eserlerinde yer alan şairlere yönelik değerlendirmeler açısından incelendi. Daha sonra bu iki çalışmadan hareketle yeni araştırmalar ortaya kondu. Harun Tolasa’nın bunların dışında dergilerde neşredilen çok sayıda makalesi ve ansiklopedilere yazdığı maddeler bulunur. 
 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İsen, Mustafa, Harun Tolasa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, Cilt: 41, syf: 233 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun