Halil Kut

Halil Kut
  • Doğum : 1882 - İstanbul
  • Ölüm : 20 Ağustos 1957 - İstanbul
  • Katıldığı Savaşlar : Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı
  • Ebeveynler : Hasene Hanım, Hafız Kâmil Bey
  • Çocukları : Aydın(1911), Şükriye(1915), Cengiz(1917)
  • Eşi : Safiye Hanım

Halil Paşa, yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden ve büyük işler başarmış askerlerimizden biridir. Dönemin namlı ve güçlü şahsiyeti Enver Paşa’nın kendisinden yaşça küçük amcası, Milli Mücadele’nin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye’den sınıf arkadaşıdır. Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte Kut’ül Amare Zaferi nedeniyle "Kut " soyadını kendisine Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Ülkenin, devletin ve milletin kaderini etkileyen çok yoğun olayların yaşandığı bir dönemde genç bir kurmay subay olarak katıldığı Türk ordusu bünyesinde çok önemli organizasyonların ya içinde, ya da başında bulunmuştur.

Genç yaşlarda büyük zaferler kazanmış, ancak tarihe armağan ettiği bu başarılarıyla hak ettiği değerden mahrum bırakılmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı içinde Irak bölgesinde İngilizler karşısında kazandığı Kut Zaferi, savaşın kaderini etkilemiştir. 1 Aralık’tan 3 Aralık 1916’ya kadar süren Kut’a çekiliş sürecinde Halil Bey ve Kolordusu hep İngilizlerin takibinde olmuş, yaptıkları ani ve şiddetli baskınlarla İngilizlere büyük kayıplar verdirmişlerdir. Bu kaçış sırasında birçok gemisini de kaybeden General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetleri, 29 Nisan 1916’da Türk kuvvetlerine teslim olana kadar Kut’ta, kuşatma altında kalmışlardır. İngilizleri Kut’a hapsedenTürk kuvvetleri, Altıncı Ordu Komutanlığı’nın emri ile Kut çevresinde kuşatma planına göre yerleşmiştir ve önemli bir zafere imza atmıştır. Halil Paşa, 1904’den 1922 yılının sonlarına kadar 19 yıl süren hızlı ve yoğun bir askeri ve siyasi hayattan sonra, 35 yıl kadar da sessiz ve sakin bir hayat geçirmiş ve 75 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir. Cenazesi Beşiktaş’taki Yahya Efendi Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet Emin Dinç, Kut-ül Amare Zaferi 1. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi, Halil Kut Paşa ve Kut Zaferi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,  2016, s.441-450

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun