Halil İnalcık

Halil İnalcık
  • Doğum : 7 Eylül 1916 - İstanbul
  • Ölüm : 25 Temmuz 2016
  • Meslek : Tarihçi, akademisyen

Halil İnalcık, Türk tarihçi. Sofya, Boğaziçi, Uludağ, Selçuk, Atina, Kudüs İbrani ve Bükreş Üniversitelerinden uluslararası başarılarının göstergesi olarak doktora payesi aldı. 1986 senesinde Amerikan Akademisi’ne; 1993’te ise British Acadey’e üye seçilerek uluslararası alanda seçkin bir yer alan ilk tarihçimiz oldu. İngilizce, Almanca ve Fransızca’yı çok iyi okuyabilen İnalcık, Arapça ve Farsça’yı da kullanabiliyor ve bir sözlük yardımıyla da İtalyanca’yı okuyabildiğini söylemiştir. Rockfeller Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı, Sedat Simavi Vakfı Ödüllerine sahiptir. 1991 senesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Üstün Hizmet Ödülü, 2002'de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 2012'de TÜRKSOY Onur Madalyası ödüllerine layık görüldü.

Hayatı 

7 Eylül 1916 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kırım Tatarı’dır. 1942 yılında Şevkiye Hanım’la evlendi. Bu evlilikten Günhan isimli çocuğu vardır. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı ve ilkokulu burada bitirdi. Babası ailesini terk edip Mısır’a yerleşti. Sivas Öğretmen Okulu’nda yatılı olarak okudu ve 1932 senesinde Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’ma nakledildi. 1935 senesinde buradan mezun olan İnalcık, Ankara’da Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde eğitim görme hakkı kazandı. Fuad Köprülü, Şemsettin Günaltay, Muzaffer Göker ve Yusuf Hikmet Bayur gibi isimlerden ders aldı.

AKADEMİK KARİYERİ

1940 senesinde mezun olup Yakınçağ Bölümü’nde asistan oldu. 1942 senesinde “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı tez ile doktora yapıp 1943 senesinde Tarih doktoru oldu. 1946 senesinde doçent olan İnalcık, 1949 senesinde Londra Üniversitesi’nde Paul Wittek ile çalışmıştır. 1952 senesinde ise profesör oldu.  1953 yılında konuk profesör olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Üniversitesi’nde ders verdi ve araştırmalar yaptı. 1956 – 1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Osmanlı ve Avrupa Tarihi dersleri verdi. 1967 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Princeton ve Pennsylvania Üniversitelerinde konuk profesör olarak bulundu. 1970 – 1974 yılları arasında Uluslararası Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi (AİSEE) başkanlığı ve 1971’de İngiltere Kraliyet Tarih Derneği Muhabir Üyeliği yaptı. 1972 senesinde emekli olmuş ve ABD’de Chicago Üniversitesi Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nün başkanı olarak görev yaptı. 1986 senesinde ise buradan emekli oldu.

Başlıca Eserleri

 Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara: TTK, 1943.

 Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara: TTK, 1954.

 Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara: TTK, 1954.

 Kanûnnâme-i Sultânî ber Mûceb-i Örf-i Osmanî: II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasaknâme ve Kanûnnâmeler, Ankara: TTK, 1956 (R. Anhegger ile birlikte).

 The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300-1600, London: Weidenfeld and Nicholson, 1973.

 Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, Ankara: TTK, 1978 (M. Oğuz ile birlikte).

 Tursun Beg, The History of Mehmed the Conqueror, Chicago-Minnesota: American Research Institute, 1978 (R. Murphey ile birlikte).

 The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, London: Variorum Reprints, 1978.

 Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi / Social and Economic History of Turkey (1071-1920), Ankara: Meteksan, 1980 (editör, O. Okyar ile birlikte).

 Studies in Ottoman Social and Economic History, London: Variorum Reprints, 1985.

 Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, İncelemeler, İstanbul: Eren, 1993.

The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington: Indiana University Turkish Studies and Turkish Ministry of Culture Joint Series Volume 9, 1993.

 The History of the Black Sea Trade: the Register of Customs of Caffa. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

  Süleyman the Second and his Time, İstanbul: Isis Press, 1994 (editör, C. Kafadar ile birlikte).

  An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge: Cambridge University Press, 1994 (1300-1600 arasını Halil İnalcık yazdı, editör, D. Quataert ile birlikte).

  From Empire to Republic: Essays on Ottoman and Turkish Social History, İstanbul: Eren, 1995.

  Essays in Ottoman History, İstanbul: Eren, 1998.

  Osmanlı, 12 Cilt, İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları, 1999 (editör, N. Göyünç, E. İhsanoğlu, Y. Halaçoğlu ile birlikte).

  Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, İstanbul: Eren, 2000.

  Şâir ve Patron, Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003.

  Osmanlı Uygarlığı, 2 Cilt, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2004 (editör, Günsel Renda ile birlikte; İngilizcesi, Ottoman Civilization)

·         Doğu Batı Makaleler I, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

·         Tanzimat / Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ankara: Phoenix Yayınları, 2006 (editör, M. Seyitdanlıoğlu ile birlikte).

·         Turkey and Europe in History, İstanbul: Eren, 2006.

·         Atatürk ve Demokratik Türkiye, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2007.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

http://www.inalcik.com/indexTr/halil_inalcik_ozgecmis.asp

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun