Halil Cibran

Halil Cibran
  • Meslek : Yazar, Şair, Ressam
  • Doğum : 1883 - Lübnan
  • Ölüm : 10 Nisan 1931 – New York
  • Başlıca Eserleri : el-Musika, Dem’a ve İbtisame, The Madman, The Probhet, The Earts Gods

5 yaşında iken Bişerri’deki Saint Elişa Okulu’na giren Halil Cibran’ın, resme olan yeteneği fark edilerek burada resim çizmeye başladı. 12 yaşında iken annesi ve kardeşleriyle birlikte Boston’a göçtü ve burada 2.5 yıl devam ettiği resmi bir okulda İngilizce öğrendi. Bu sırada şiir, tiyatro, resim gibi güzel sanatların icra edildiği kültür merkezleriyle ilişkisini sürdürdü. 1897’de lise öğrenimi için bir akşam okuluna girdiyse de Arapça öğrenme isteğiyle Beyrut’a döndü ve el-Hikme Enstitüsü’nde Arapça öğrenimine başladı. Yazdığı şiirleri yayımlatmaya başlayan Cibran, el-Muhacir gazetesinde yazılar yazarak ve bazı resimlerini satarak geçimini sürdürmeye çalıştı. 1904 yılında ilk resim sergisini açtı ancak resim sanatını geliştirmek için Paris’e giderek Académie Julian’a kaydoldu. Burada kaldığı 3 yıl içinde resim sanatkarı Pierre Marcel Beronneau, ressam ve heykeltıraş Auguste Rodin ile yakın ilişki içinde oldu ve 1910’da Paris’te de resimlerini sergilendi. 1911 yılında New York’a giderek hayatının geri kalan kısmını burada geçiren Cibran’ın burada da resim sergileri açması ününü daha da arttırdı. Ölümünün ardından cenazesi Beyrut’a götürülerek Bişerri’de Mar Sarkis Manastırı’nın bahçesine gömüldü. Manastırın yakınında onun anılarını yaşatan Cibran Müzesi kuruldu.

Cibran edebi kimliğinde kör taklitten uzak durmuş, insanı toplumun kurbanı haline getiren Doğu gelenekleriyle özden çok kabuğa önem veren Batı uygarlığı ve materyalizmine karşı çıkmış, cahil erkekler, israfa ve ahlaki çözülmeye maruz kalmış kadınlar, Makyavelist politikacılar, bilimde ilerlemiş, insanlıkta geri kalmış uygarlıklar karşısında ilkeli bir duruş ortaya koymuştur. Cibran parantez içi anlatımlar (istitrat), tekrar, ıtnab, istiare, teşbih, tezat gibi sanat öğelerinin, lafız ve terkiplerdeki armoni, yalınlık, akıcılık ve sembolizmin egemen olduğu nesirsel şiir üslubuyla özdeşleşmiş, bu üslup Cibran üslubu olarak da anılmıştır. Cibran’ın Arapça ve İngilizce olarak yazdığı mektupların sayısının 2000’e ulaştığı söylenir. Bunlar edebi olmaktan çok yazarın biyografisine ışık tutan ürünlerdir. Mektuplar Mihail Nuayme, Yusuf el-Huveyk gibi yakın arkadaşlarına, Nahle Cibran gibi akrabalarına ve özellikle Mary Haskell, Barbara Young ve Mey Ziyade gibi kadın arkadaşlarına yazılmış, bunların bir kısmı derlenmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Demirayak, Kenan, Halil Cibran Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, C.Ek-1, sf. 261-264

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun