Halid bin Velid

  • Kişilği : İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlara kılıç kuşanan, sonraki süreçte ise Müslüman olup Hz. Muhammed'in "Seyfullah" unvanını verdiği askeri komutan
  • Doğum : 583-587? - Mekke

İslam’ın ilk tecelli ettiği dönemde Müslümanlara karşı kılıç kuşanan ancak daha sonra Müslüman olarak Hz. Peygamberin verdiği Seyfullah unvanıyla bilinen askeri komutan Halid bin Velid Mekke’de dünyaya geldi. Birçok Kureyş kabilesi mensubu gibi ticaretle uğraşan aynı zamanda Kureyş’in askeri kumandanlığını yapan Velid, çocukluğunun ilk dönemlerinden beri at binmeyi, ok, yay, mızrak ve kılıç kullanmayı öğrendi ve güçlü bir kumandan oldu. İslâm davetini Cahiliye devrinin âdet ve geleneklerini yıkan, kabile gurur ve asabiyetini ortadan kaldıran bir hareket olarak değerlendiren Velid, diğer birçok Kureyş ileri gelenleri gibi Hz. Peygamber’e hısımlık besliyordu. Bedir Savaşı’nda esir düşen kardeşi Velîd b. Velîd’i kurtarmak için fidye ödeyerek kardeşin kurtardıysa da kardeşi Müslüman olamaya karar verdi. Uhud Savaşı’ndan başlayarak Kureyş ordusunda süvari birliğinin kumandanlığını yapmaya başlayan Velid, Resûl-i Ekrem’in kesin emrine rağmen bazı Müslümanların Ayneyn tepesinden ayrıldığını görünce İslam ordusuna arkadan hücum ederek savaşın neticesini değiştirdi. Kureyş ordusunun süvari birliğinin başında bulunan Hâlid zaman zaman hendeği aşmaya çalıştı.

Ashabı ile öğle namazı kılarken seyrettiği Hz. Peygamber’e ansızın hücum etmeyi düşünen Hâlid bunu bir başka namaz vaktinde gerçekleştireceğini askerlerine söyledi; ikindi namazında Hz. Muhammed’in korku namazı kıldırdığını görünce de, “Bu adam korunmuştur” diyerek Hz. Peygamber’e karşı düşmanlığının ve küfürdeki ısrarını sona erdirdi. Hz. Muhammed ile karşılaşmamak için şehirden ayrıldı. Sonraki süreçte kardeşinin ona gönderdiği mektup üzerine Müslüman olmaya karar verdi. 31 Mayıs 629 tarihinde Medine’ye gitti. Mescid-i Nebevî’de Hz. Peygamber’in huzurunda kelime-i şehâdet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olarak katıldığı ilk savaş Mûte Savaşı’dır. Hâlid bu savaşta, İslâm ordusunu Bizans ordusunca imha edilmekten kurtardı. Medine’ye dönünce Resûl-i Ekrem kendisine “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) unvanı verdi. Mekke’nin fethinde dört kol halinde şehre giren İslam ordusunun sağ kol birliğinin kumandanlığını yaptı. İslam’ı seçmesinin ardından sonraki süreçte bütün hayatını İslam’a ve cihada harcadı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mustafa Fayda, Halid b. Velid, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, cilt.15, sf.289-292

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun