Hain Ahmed Paşa

  • Görev : Osmanlı'da vezirlik ve Mısır valiliği
  • Ölüm : 1524

Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı veziri ve Mısır valisi olan Ahmed Paşa, I. Selim zamanında iç oğlanı olarak saraya alındı. Önce ahır işlerinden sorumlu olan kişi anlamına gelen mirahur’ı evvel olarak görev yaptı. Sonraki süreçlerde Rumeli Beylerbeyliği’ne yükselen Ahmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Belgrad Seferi’ne katılarak Böğürdelen’in alınmasında önemli oranda katkı sağladı. Belgrad kuşatmasındaki hizmetlerinden dolayı vezirlik makamına getirildi. Rodos Seferi’ne 3. vezir sıfatıyla katılan Paşa, çok geçmeden padişahın emriyle seferin serdarlığına getirildi.

Hırslı ve arzulu kişiliğiyle tanınan Ahmed Paşa’nın asıl amacı veziriazam olmaktı. Bundan dolayı arzu ettiği makamı elde edebilmek için çeşitli planlar yaptı. Sonuç itibariyle Piri Mehmed Paşa’nın görevden alınmasında etkili oldu, ancak Piri Mehmed Paşa’dan boşalan makama kendisinin getirilmemesi üzerine Mısır valiliğine tayinini istedi. O dönem büyük karışıklık içinde bulunan Mısır’da etkin rol oynayarak düzeni sağladı. Ancak bu süreçten sonra tarihte hain olarak anılacağı faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladı. Mısır Beylerbeyi Hayri Bey’in ölümünden sonra büyük bir karışıklık içinde bulunan bedevi reislerinin aralarını bularak ileriye dönük emellerini gerçekleştirmek amacıyla çevresini güçlendirdi. İhanet hazırlıkları içinde olduğunu Makbul İbrahim Paşa, padişaha etki ederek Kara Musa’nın Mısır valisi olmasını sağladı ve Hain Ahmed Paşa’yı öldürülmesiyle görevlendirildi. Bunu öğrenen Ahmed Paşa, bağımsızlığını ilan ederek önce Kara Musa’yı öldürttü sonra ise amacına uygun faaliyetlerde bulundu. Kumandanlarından biri olan Mehmed Bey, onu hamamda yıkanırken öldürmeye kalkıştıysa da,  Ahmed Paşa yaralı kurtuldu ve Benî Bekr aşiretine sığındı. Ancak onlar tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdülkadir Özcan, Hain Ahmed Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt.2, sf. 113

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun