Hadım Ali Paşa

  • Görev : Budin Beylerbeyi
  • Doğum : -
  • Ölüm : 1511

Macaristan’da Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesinde önemli rol oynayan Budin beylerbeyi Arnavut asıllı Hadım Ali Paşa, ilk idari görevini Diyarbekir beylerbeyi olarak yerine getirdi. Bu vazifesi sırasında Erzurum beylerbeyi olup Gürcistan tarafına yaptığı seferde şehid düşen Mustafa Paşa’ya yardım etmek üzere Erzurum sınırına giderek Atabeyler memleketine akınlarda bulunan Hadım Ali Paşa, bir sonraki görev olarak Anadolu beylerbeyliğine nakledildi. Bu görev sırasında İran Seferi’ne katıldı. 17 Mayıs 1551 yılında Budin beylerbeyi olan Ali Paşa, Budin’in güvenliğini sağlamak için civardaki kaleleri ele geçirmeye çalıştı, bununla birlikte gelen saldırıları başarıyla püskürttü. Stratejik öneme sahip olan Dregely Kalesi’ne yürüyerek burayı zaptetti. Civardaki kaleleri ele geçirme yönünde çaba sarf eden Hadım Ali Paşa, Hollokö ve Bujak kalelerini ele geçirerek Osmanlı sınırlarını Slovakya’nın güneyini içine alacak şekilde genişletti.

Macar ve Alman kuvvetlerini Palast Ovası’nda yenilgiye uğratarak iki kumandanı esir alan Ali Paşa, Budin’e 137 km. mesafedeki askeri öneme sahip Eğri’yi kuşatarak önemli bir hamlede bulundu, ancak kırk gün süren kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olay üzerine bir süre sonra gözden düşen Ali Paşa, azledilerek Anadolu’ya nakledildi ve Karaman beylerbeyi oldu. Bu görevi sırasında Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Nahçıvan Seferi’ne katıldı. Bir süre sonra Toygun Paşa’nın yerine 1 milyon akçelik hastarla yeniden Budin beylerbeyliğine getirildi. Bölgenin emniyetini tehdit eden ve haydut yatağı olan Szigetvar’ı kuşattı. Bir müddet sonra Budin beylerbeyiliğinden alınıp 600.000 akçelik hastarla 13 Şubat 1555’te ikinci defa Bosna'ya nakledildi. Ali Paşa'nın Mayıs 1558'den hemen sonra vefat ettiğini düşündürmektedir. Kısa boylu, geniş ve kalkık omuzlu, çatık kaşlı, kuvvetli ve son derece cesur bir adam olarak tarif edilen Ali Paşa, Diyarbakır’da bir cami, medrese ve hamam, Çatalca’da bir cami ve medrese, İstanbul’da da bazı hayratlar yaptırdığı bilinmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feridun Emecen, Hadım Ali Paşa, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, cilt.15, sf.4-5

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun