Hacı Musa Camii

Hacı Musa Camii
  • Yer : Ankara
  • Tarih : 15. yy
  • Yaptıran : Seyfeddin b. el-Hâc Mûsâ

Birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Ankara’da bulunan bir diğer tarihi yapı 15. yüzyılda yapılan Hacı Musa Camii’dir. Demirtaş mahallesinde, Eskiyol ile Küçükgelin sokaklarının kesiştiği köşede bulunan tarihi yapının yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapının kitabesindeki tarihi farklı araştırmacılar farklı zaman dilimlerinde tespit etmişlerdir. Kitabede yapının Seyfeddin b. el-Hâc Mûsâ tarafından yaptırıldığı bildirilir. Hacı Musa Camii’nde kapının yanında bulunan ikinci bir kitabe, yapının 1923-24 yılında evkaf idaresi tarafından tamir edildiğini bildirmektedir.

Ankara’da bulunan birçok ibadet yeri gibi Hacı Musa Camii de uzunlamasına dikdörtgen bir plan yapısına sahiptir. İki payeye oturan üç sivri kemerli bir son cemaat yeri ile dışa açılan bina kesme taştan bir temel üzerine kerpiçten yapılmıştır. Üstünü kiremit kaplanmış ahşap bir çatı örter. Mimarisinin sadeliğine karşı Hacı Musa Camii’nin oldukça zengin tezyinat unsurları vardır. Ahşap tavan karelere bölünen cami tavanı, bunların köşelerindeki küçük parçaların üstleri birer çiçek motifle bezenmiştir. Bu pasalı tavanın kare panolarının her birinin içinde birer rozet bulunur. Tavanın etrafını ise klasik üslupta renkli nakışlarla tezyin edilmiş bir kenar suyu çevreler. Caminin mihrabı alçı bezemelerle zenginleştirilmiştir. Mukarnaslı nişin içindeki panolar ve kavsaranın üstündeki yüzey klasik üslupta kabartmalarla doldurulmuştur. Hacı Musa Camii’nin ahşap ve alçıdan yapılmış süslemelerinden başka son derece değerli yine ahşaptan bir de minberi vardır. Bazı parçaları, bu arada külah kısmı yenilenmiş olmakla beraber yan kanatları ahşap geçmeli olarak yapılmış, merdiven korkulukları da oymalarla süslenmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Hacı Musa Camii, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.14, 1996

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun