Güzelce Mahmut Paşa Çeşmesi

Güzelce Mahmut Paşa Çeşmesi
  • Yer : İstanbul, Eminönü
  • Yapılış Tarihi : 17. yy
  • Yaptıran : Vezir Güzelce Mahmud Paşa

İstanbul Eminönü’de yer alan 17. yüzyıla ait meydan çeşmeleri arasındaki en iyi örneklerden olan Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi, Vezir Güzelce Mahmud Paşa tarafından yapıldı. II. Osman dönemi Bâbüssaâde ağalarından Mısrî Osman Ağa’ya ait 1622 tarihli onarım kitabesinden dolayı Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi adıyla da anılır.

Kesme küfeki taşı cephenin ekseninde sivri kemerli bir niş, kemerin üzerinde de son mısrada 1605 tarihini veren mermer inşa kitabesi bulunmaktadır. Bülbülî mahlaslı bir şairin on dört mısradan meydana gelen sülüs hatlı kitabe manzumesi on dört kartuşa taksim edilmiş ve bunların altına iki kartuş daha eklenerek sağdakine “Mâşallah”, soldakine de “Tamir 19 Safer sene 1170” (13 Kasım 1756) ibareleri yerleştirilmiştir. Bu durum, söz konusu onarım sırasında kitabenin bütünüyle yenilendiğini göstermektedir. Kitabeyi taçlandıran beyzî madalyonun içindeki Abdülmecid tuğrası da çeşmenin bu hükümdar döneminde bir daha onarıldığına işaret etmektedir. Sivri kemerli nişi yanlardan kuşatan ve normalde kitabeyi de yukarıdan kavraması gereken silme çerçevenin kitabenin bitiminde kesintiye uğraması, bu hizadan itibaren kesme taş örgünün yerini tuğla örgüye terk etmesi ve ayrıca nişin içindeki kaş kemerli iki maşrapalığın arasına ampir üslûbunda dikdörtgen bir ayna taşı yerleştirilmesi bu son onanma ait olmalıdır. 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

M. Baha Tanman, Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.14, 1996

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun