Gümüştekin Gazi

  • Görevi : Danişmendliler Beyliği hükümdarı
  • Hükmetme Dönemi : 1084-1104
  • Ölüm : 1014 - Sivas

Danişmendliler Beyliği’nin kurucusu Danişmend Gazi’nin ardından tahta geçen Gümüştegin, beyliği giderek daha da güçlendirdi. Başa geçtiği dönemde kardeşi ile birlikte oğlu Emir Gazi’nin de yönetimde etkin faaliyet gösterdiği bir yapı mevcuttu. Tahtı devraldıktan sonra sürekli olarak sınırlarını büyütmek isteyen Gümüştegin, bölgenin iki büyük gücü Anadolu ve Suriye Selçukluları arasındaki çekişmeden yararlanarak hakimiyet sahasını genişletti, Bizans ve Haçlılar ile yapılan savaşlarda ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin yanında aktif rol aldı.

Haçlılar'la mücadeleden sonra, geçmişten beri en büyük hedefi olan Malatya’yı ele geçirmek olan Gümüştegin burayı kuşatma altına aldı. Süryani Mihail Vekayinamesi’ne göre, Danişmend oğlu Gümüştegin’in Malatya’yı alması üzerine Danişmendli ve Kılıçarslan ailelerinin arası açıldı. Malatya üzerindeki hakimiyetini doya doya yaşayamayan Gümüştegin, Malatya’yı elde edişinden kısa bir vakit sonra vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdülkerim Özaydın, Danişmendliler, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.8, sf.469-470

Mustafa Demir, Danişmendli Emâreti’nin Kurucuları, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi,  2008

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun