Guillaume Postel

Guillaume Postel
  • Kişiliği : Dilbilimci, Fransız şarkiyatçı
  • Doğum : 1510 - Barenton, Fransa
  • Ölüm : 1581 - Paris, Fransa

Fransız şarkiyatçılığının kurucularından olan, Osmanlı Devlet’i ve Türkler hakkında yaptığı çalışmalarla bilinen dilbilimci Guillaume Postel, Avranches'a bağlı Barenton yakınındaki Dolerie köyünde yoksul bir anne babadan dünyaya geldi. Yoksul geçen çocukluğuna rağmen eğitim alma fırsatı bularak Paris’te bulunan Sainte-Barbe College'de okudu ve Grekçe, Latince, İbranice ve diğer semitik dilleri öğrendi. Dönemin önemli hocalarıyla ilişki kuran Postel, Fransa’nın 1535 yılında Osmanlı Devleti’ne gönderdiği ilk daimi elçinin yanında bulundu. Bu süreçte Rumca, Ermenice, Arapça ve Türkçe dillerini öğrendi. Fransa’ya geri döndüğünde ise College des Lecteurs Royaux'da matematik, Grekçe, Arapça ve İbranice profesörlüğüne getirildi. Bu arada Fransızca ilk Arap dili gramerini yazdı. Kudüs üzerinden tekrardan İstanbul’a geldi ve iki yıl kadar kalmasının ardından Avrupa’ya dönüp, uğraşsız bir şekilde dolaştı. Bir dönem Viyana Üniversite’sinde dersler vermiş olsa da hakkında açılan sapıklık davasında suçlu bulunarak Roma’daki engizisyon hapishanesine kapatıldı. 3 yıl süren hapis hayatının ardından Paris'te Saint Martin-des-Champs Manastırı’na kapatılan Postel orada öldü.

Reform ve Rönesans gibi köklü hareketlerin olduğu bir dönemde fikir adamı olarak karşımıza çıkan Postel dinsel bir hümanizmadan yana olmuştur. Bilgin ve deli olarak anılan Postel, yaşamındaki kararsızlıklara, sıkıntılara ve dengesizliklere rağmen kendini çok iyi geliştirmiş ve farklı dillerde birçok eser kaleme almıştır. Türkleri ve Osmanlı Devleti’nin başlangıç ve gelişmesini, teşkilat yapısını ele aldığı ‘De la Republique des Turcs’  adlı eserinde çağdaşı olan diğer araştırmacıların zihnindeki olumsuz Türk imajının aksine Türkleri savunmuştur. Bu nedenle de Türklerin avukatlığını yapmakla suçlanmıştır. Osmanlıları anlatırken kişisel gözlemlerine dayanarak Hristiyanlıkta pek hoş karşılanmayan çok eşliliğin hükümdarlar ve zenginler dışında pek yaygın olmadığını ileri sürmüş, adaletin hızlı ilerleyişini, Türkler’in kanaatkârlığını, ibadet yerlerinin sessizliğini ve hamamlarının temizliğini övmüştür. Postel, kendine has kimliği, karmaşık kişiliği ve düşünceleriyle yaşadığı döneme damga vurduğu gibi, savunduğu tezlerle dünyayı halen daha etkileyeme devam ettiğini söylemen mümkün.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Zeki Arıkan, Guillaume Postel(Wilhelm), Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.34, sf.334

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun