Germiyanoğulları

  • Kurucusu : Yakub Bey
  • Kuruluş Tarihi : 1300
  • Yıkılış Tarihi : 1428
  • En Önemli Hükümdar : Yakub Bey

İlk olarak Selçuklu hakimiyetinde hüküm süren bir Türk aşireti olan Germiyanoğulları 13. yüzyılın sonlarında Kütahya ve civarında egemenlik gösteren bir beylik halini aldı. Beyliğin ilk idarecisi Yakub Bey’dir. Yakup Bey dönemi aynı zamanda Germiyanoğulları’nın en güçlü dönemidir. Yakup Bey devrinde Bizans’tan yıllık vergi alındı. Yakup Bey’den sonra başa oğlu Mehmet Bey geçti ve Katalanlar tarafından işgal edilen Kula ve Angir’i aldı. Daha sonra yerin oğlu Süleyman Şah geçti. Süleyman Şah beyliğini korumak adına Osmanlılar ile akrabalık kurmak istedi. Böylece kızı Devlet Hatun’u 1. Murat’ın oğlu Bayezid’a verdi. Çeyiz olarak da Kütahya ve civarını vererek toprakları üzerinde bir Osmanlı koruması oluşturmaya çalıştı. Süleyman Şah’ın ölümü üzerine yerine 2. Yakub geçti. Kosova Savaşı 1. Murad’ın şehit olması üzerine çeyiz olarak verilen yerleri geri alma düşüncesiyle Osmanlılar’a karşı harekete geçti fakat Bayezid kendisini hapse atarak bütün Germiyan topraklarını idaresi altına aldı. Bayazid’ in Ankara Savaşı sırasında Timur’a yenilmesi üzerine Yakub Bey eski topraklarını geri kazandı. Osmanlıların başında Çelebi Mehmet’in olduğu 1410 yıllarında ise Karamanoğulları Kütahya’yı ele geçirmiş olsa da Çelebi Mehmet buraları tekrar alarak Yakup Bey’e verdi ve Germiyanoğulları 1428’e kadar Osmanlı hakimiyetinde bir beylik olarak devam etti. Yakub Bey erkek çocuğu olmamasından dolayı 2. Murat’a ölümünden sonra topraklarını ona bıraktığını bildirdi ve kısa bir süre sonra da öldü.

Germiyan toprakları el-emirü'l-kebir, sultanü'l -Germiyaniyye gibi isimlerle anılan beyler tarafından beyliğin yöneticisi adına yönetildi. Beyliğin teşkilatlanması merkez konumunda olan Kütahya’da bulunan sarayda yapıldı. Toprak sistemi ve idaresi gibi konularda ise Selçuklu devlet teşkilatının devamı niteliğindeydi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet Saray, Diyanet İslam Ansiklopedisi,2014, cilt.14

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun