Gerard Clauson

  • Doğum : 1891 - Londra
  • Ölüm : 1 Mayıs 1974 - Londra
  • Meslek : Türkolog, dilbilimci

Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu Gerard Clauson, asker bir babanın oğlu olarak Londra'da doğdu. I. Dünya Savaşı boyunca Çanakkale, Mısır ve Irak’ta ordu hizmetinde bulundu ve savaştan sonra 1919’da girdiği Sömürgeler Bakanlığı’nda 1951’de emekli oluncaya kadar önemli mevkilere yükseldi. Emekli olduktan sonra ise kendini bütünüyle ilmî araştırmalara vermek imkânını elde ederek en önemli çalışmalarını bu devrede ortaya koydu.

Öğrenciliği sırasında Pali dili ve Sanskritçe’den başka Türkçe ve Arapça gibi Doğu dillerini de öğrenerek erken yaşta ilmî çalışmalar içine girmişti. Daha üniversite öğrencisi iken Royal Asiatic Society’ye üye oldu ve ölümüne kadar altmış iki yıl bu sıfatını koruduğu gibi 1958 - 1961 arasında buranın başkanlığında bulundu. 1975’te kendisine cemiyetin altın madalyası verildi. 1969 yılında da Amerika’da İndiana Üniversitesi’nin Altaic Studies mükâfatını kazanmıştı. 1906’da yayımladığı ilk ilmî yazısından itibaren Pali, Sanskrit ve Tibet dilleri alanında yürüttüğü çalışmalarını 1951’den sonra hemen hemen tamamıyla Türk dili üzerinde yoğunlaştırmıştır. Türk diliyle ilgisi bakımından bu çalışmalar arasında Moğolca da yer alır. Yayımladığı yetmiş bir araştırmasından kırk sekizi doğrudan doğruya Türkoloji sahası ile ilgili bulunmaktadır. Zamanla Rusça, Çince, hatta Japonca da öğrenen ve elli yaşından sonra kendisini Türkoloji’ye veren Clauson’un yazıları esas itibariyle Türk dili tarihi üzerinedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Christine Woodhead, Sir Gerard Clauson, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt.8, sf.48-49

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun