George Washington

Amerika Birleşik Devlet’lerinin kurucusu ve ilk devlet başkanıdır.

Hayatı 

1732 yılında doğmuş ve 1799 yılında Mount Vernon’da hayatını kaybetmiştir. Dedeleri 1657 yılında İngiltere’den göç etmiştir. Gençliğinde Virginia bölgesinde bir mühendis yanında arazi incelemesi yapmış, ağır tabiat şartlarına alışmıştır. İngilizlerle yakın münasebetlerde bulunduğundan onların asıl niyetlerinin sömürgecilik olduğunu anlamış ve onlardan nefret etmeye başlamıştır. Çiftliğine çekilip tütün ve diğer zirai işlerle uğraşmaya başlayınca İngilizlerin çiftçilerin mallarını yok pahasına alarak büyük karlar elde ettiğini ve bu karları asıl vatanları olan İngiltere’ye gönderdiklerini anlamıştır.

Washington ısrarlar üzerine Virgina meclisi üyeliğine getirilmiştir. 1776 yılında Philadelphia şehrinde toplanan kongreye üye olarak katılmıştır. Kongre, Kurucu Meclis adı altında İngiliz mallarına karşı boykot ve İngiliz’lere mal satmama kararı almıştır. İngilizlerle savaşın başlaması üzerine Amerikan kuvvetlerinin başkomutanı olarak göreve getirilmiştir. Amerikan birlikleri düzensiz olmasına rağmen, bunlarla Boston’a girerek şehri teslim almıştır. 1782 yılında ABD’nin bağımsızlığı İngilizler tarafından kabul edilmiştir. 1789 yılında ABD’nin ilk devlet başkanı olarak göreve başlamış, 1792 yılında ikinci defa devlet başkanlığına seçilmiştir.

Devlet Düzeni Kurma

Washington, devlet başkanı olarak yeni kurulan devletin temel politik yapısını düzene sokmuştur. Devletin icra organlarını teşkilatlandırarak faaliyete başlatmıştır. İlk önce Savunma Bakanlığını, daha sonra Maliye Bakanlığını kurmuştur. Bunları devlet bakanlıkları ve ulaştırma bakanlığı takip etmiştir. Çalışmalarında daima tam bir sistemi oturtmaya uğraşmıştır. Birleşik devletler arasında uygulanacak ekonomik tedbirleri kanunlar halinde tespit ederek merkezi hükümetin kontrolunda federe bir idareyi esas almıştır.

İngiliz, Fransız ve İspanyollarla yaptığı politik anlaşmalar, hukuk konusunda aldığı tedbirler, devletin temelleri üzerine yükselmesinde büyük rol oynamıştır. 1796 yılında üçüncü defa devlet başkanlığı seçimine aday gösterilmiş olsa da yaptığı bir konuşma ile tecrübelerini dile getirip, tavsiyelerde bulunduktan sonra çiftliğine çekilmiştir. 2 yıl sonra da hayatını kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun