George Fox

  • Önem : Quakerizm olarak anılan inancın kurucusu
  • Doğum : 1624
  • Ölüm : 1691

Quakerizm olarak anılan inancın kurucusu olan George Fox, gençlik yıllarının büyük bölümünü hapishanede geçirdi. Leicestershire’de bir köyde dünyaya gelen Fox bir dokumacının oğluydu. Hiç okula gitmemişti. 1647 yılında vaizliğe başlamadan önce sadece ayakkabı tamirciliği ve çobanlık yaprak geçiniyordu. O yıl köyünden ayrılan Fox, İngiltere’yi yaya olarak dolaşmaya başladı. Pazar yerlerinde ve evlerde vaazlar verdi. Resmi ve kurumsal bir ruhban sınıfının gereksiz olduğuna inanıyordu. Herkes bir vaizin rehberliğine ihtiyaç duymadan Hz. İsa’nın ışığını hissedebilirdi. Kiliseyi reddetti ve dini hizmetlerin her yerde verilebileceğini söyledi. Bir mağarada, bir tepede ve hatta bir tarlada bile.

Kurumsallaşmış ruhban sınıfının otoritesini reddettikleri için Fox ve takipçileri şiddetli bir baskıya maruz kaldılar. Fox’un bazı taraftarları idam edildi. Quakerler kendilerinden daha güçlü olanlara boyun eğmeyi kabul etmediler. Devlete bağlılık yemini etmiyor, yüzde onluk vergiyi ödemeye yanaşmıyorlardı. Fox aynı zamanda pasifizmi benimsemişti. Taraftarlarına orduya katılmamalarını öğütlüyordu. Quakerlar’a dönük baskılar 1660 yılında tahta geçen Kral 2. Charles döneminde de devam etti. 1680’lere kadar tutuklandılar. Fox, 1671 yılından itibaren İrlanda, Almanya, Hollanda ve İngiltere sömürgeleri olan Jamaika, Maryland ve Rhode Island’a giderek yeni takipçiler aradı. Günümüzde tüm diğer ülkelerde olduğundan daha çok Quaker yaşamaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun