Francis Bacon

Francis Bacon
  • Doğum : 22 Ocak 1561 Londra - İngiltere
  • Ölümü : 9 Nisan 1626 Highgate - İngiltere
  • Meslek : Filozof, bilim adamı, avukat, hukukçu, devlet adamı, yazar

1561’de Londra York House’da doğan Francis Bacon, soylu bir aileden gelmektedir ve çok iyi bir eğitim görmüştür. Skolastik zihniyete karşıdır ve bu tutumunu yüce bir amaca dönüştürmüştür. Ona göre bütün olumsuzlukların kaynağı skolastik zihniyettir ve bu zihniyeti besleyen de Orta Çağ’ın karanlık ve dogmatik düşünce yapısıdır. Bu nedenle Orta Çağ’ın ilkelerinin, ideallerinin ve düşünce biçiminin ortadan kaldırılması için savaş açmıştır. Modern bir tutum görüntüsü çizen bu yaklaşımına karşın, Bacon’ın modern felsefenin gelişmesindeki rolü hep tartışmalıdır. Her şeyden önce Orta Çağ’a açtığı savaşla Bacon’ın neleri değiştirebildiği ve bu çağa egemen olan düşüncenin yerine “yeni” olan “neyi” getirdiği konuları, çağdaş bilim felsefecileri tarafından çok eleştirilmiştir. Böyle olmakla birlikte, bilgiye ve bilime yeni bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerinin tarihsel değeri olduğu kesindir. Çünkü Bacon 13 yaşında girdiği Cambridge, Trinity College’da Aristotelesçi felsefeye karşı ciddi bir antipati geliştirmiştir. Daha sonra bu antipatiye dayalı olarak oluşturduğu tavrı sayesinde modern düşüncenin kurucuları arasında öncülük ve üstünlük elde eder. Aristotelesçi felsefeyi ve ona dayanan Skolastik düşünceyi eleştirerek “yeni bir düşünce dünyası” kurmayı hedefleyen Bacon, bu amaçla bütün ömrünü kaplayan Great Instauration (Büyük Yenilenme) adlı bir projeyi hayata geçirmeye çalışmış, ancak gerçekleştiremeden 1626 yılında ölmüştür.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hüseyin Gazi Topdemir, Francis Bacon'un Bilim Anlayışı, Felsefe Dünyası 1999/2, sayı.30

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun