Fitzgerald John Kennedy

ABD devlet adamlarındandır. ABD’nin 35. ve en genç başkanıdır. ABD’nin suikast sonucu öldürülen 4. başkanıdır.

Hayatı

1917 yılında Massechusetts eyaletinin Brookline şehrinde doğmuştur. İrlanda asıllı, zengin ve Katolik bir aileye mensuptur. Harvard Üniversitesinden mezun olmuştur. İngiltere’nin 1930’lardaki dış siyasetini inceleyen ve tenkit eden tezini İngiltere Niçin Uyudu (Why England Slept) ismiyle 1940 yılında kitap halinde yayınlamıştır. Aynı zamanda dünya görüşlerini de açıklayan bu eseri ABD ve İngiltere’de en çok satılan kitaplardan birisi olmuştur. 1941’de Amerikan Donanmasına girerek II. Dünya Harbinde gösterdiği başarılardan dolayı madalya ile taltif edilmiştir. 1945 yılında askerlikten ayrılarak bir müddet gazetecilik yaptıktan sonra politikaya atılmıştır. 1947 yılında Temsilciler Meclisine 1952 yılında da ABD Senatosuna üye seçilmiştir. Politikada mutedil bir liberal olarak isim yapmıştır. 1960 yılında Demokratların adayı olarak Nixon’a karşı 43 yaşında Eisenhower’den başkanlık görevini devralmıştır. 22 Aralık 1963 yılında Texas’ın Dallas şehrinde politik bir seyahatı sırasında, başkanlığının 3. yılında öldürülmüştür. Washington’a getirilen cenazesi askeri törenle defnedilmiştir.

Devlet Planı

Demokrat Partili ABD başkanlarının en dinamik ve faal şahsı olan Kennedy, çevresinde kuvvetli kimselerden ve teknokratlardan teşekkül eden bir ekip (brain trust) kurmuştur. İşsizlik sigortasını genişletip, sanayiin az geliştiği bölgelere öncelik verdiği gibi uzay araştırmalarını büyük ölçüde desteklemiştir. Çelik tröstleri ile giriştiği mücadeleyi kazanarak tüketime dayalı ABD ekonomisinde bunu arttırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. ABD’nin teknik başarılarını gelişmekte olan ülkelere ileten, ancak siyasi ve kültürel maksatları ön planda olan “Barış Gönüllüleri” teşkilatını kurmuştur. Kennedy’nin başkanlığı esnasında yaptığı diğer önemli bir faaliyeti de 2. sınıf insan muamelesi gören siyahilerin insanca yaşamasını sağlayacak bir takım sosyal ve siyasi haklara kavuşmasını temin ederek ırk ayrımının saçma ve kanunsuz bir şey olduğunu ortaya koymuştur.

Düşünce Yapısı

Kennedy’nin politik felsefesi: “İnsanlığın ortak düşmanı olan ve insanları insanca yaşamaktan mahrum eden diktatörlüğe, komünizme, fakirliğe, hastalığa ve savaşa karşı durmak”tır.Devletle vatandaş arasındaki ilişkide ise halkını: “Kendileri için ülkelerinin ne yaptığını araştırmaya değil, kendilerinin ülkeleri için ne yapacağını düşünmeye” davet etmiştir. Kennedy’nin Batı Berlin’i ziyareti sırasında batı-doğu arasındaki utanç duvarı karşısında kendi soyunun ABD’ye Berlin’den geldiğini; “Ben de bir Berlin’liyim” sözü ile bildirmiştir. Bu sözün, hür dünyanın Sovyetlerin baskı tehditlerine karşı durmasındaki önemi büyüktür.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun