Firmin Abauzit

  • Meslek : Tanrıbilimci, filozof
  • Doğum : 1679 - Uzes, Fransa
  • Ölüm : 1767 - Cenevre
  • Başlıca Eserleri : Merhum Abauzit’in Yapıtları, Abauzit’in Çeşitli Yapıtları

Fransız tanrıbilimci ve filozof Firmin Abauzit Fransa’nın Uzes şehrinde dünyaya geldi. Protestan bir aileden gelmesi sebebiyle Katolikler tarafından kaçırıldı, bir manastıra kapatıldı ve bir süre kimseyle görüştürülmedi. Protestan inançlara karşıt bir eğitimle yetiştirilmek istendi. Nant Fermanı’nın kaldırılmasının ardından annesinin çabalarıyla kurtulduktan sonra Cenevre’ye sığındı. Yunan felsefesi, tanrıbilim, doğa bilimleri konularında uzun süren çalışmalara koyuldu. Çalışmalarının başarılı sonuçları nedeniyle, kısa süre içinde büyük ün sağladı, çağının en gözde bilginleri arasında yer aldı. Bu arada bir ara Almanya’ya sonra da İngiltere’ye gitti. Daha sonra ise çalışmalarına devam etmek için Cenevre’ye döndü. Devlet kitaplığında üstlendiği görevi ölümüne değil elli yıl sürdü. Derin ve geniş bilgisine karşın alçak gönüllüce yaşamayı bilen Abauzit başarılı çalışmaları nedeniyle Newton’unda ilgisini çekti.

Abauzit, felsefeye doğa bilimleriyle girdi. Felsefe ile doğa bilimleri arasında bir bağlantının bulunduğunu ileri sürdü ve felsefenin bilime dayanması gerektiğini ileri savundu. Yunan ve Roma uygarlıklarına yönelik çalışmalarıyla felsefenin gelişim çizgisini, Avrupa düşüncesinin ana kaynaklarını araştırdı. Halkın dinini, inançlarını kendi dilinden öğrenmesi gerektiğini ileri sürerek İncil’i halk diline çevirdi. Abauzit’e göre felsefe özgür düşüncenin ürünüdür. Kişiyi, evreni ve varlık kavramını altında toplanan bütün nesneleri anlamaya, tanımaya yöneliktir. Kilisenin özgür düşünceye karışması, birtakım kısıtlamalar getirmesi insan özüne de tanrısal yasalara da aykırıdır. Din, felsefenin dayanağı deney bilimlerinin çalışmalarına karışmamalı, kendi alanının dışına çıkmamalıdır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun