Ferruh Arsunar

  • Meslek : Türk folklor araştırmacısı
  • Önem : Cumhuriyet dönemi ilk folklor araştırmacılarından
  • Doğum : 1908 – İstanbul
  • Ölüm : 21 Aralık 1965 – Ankara
  • Başlıca Eserleri : Elazığ Türküleri ve Oyun Havaları, Anadolu’nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not, Elazığ Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri, Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler 3 cilt, Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler,

Cumhuriyet döneminin ilk folklor araştırmacılarından olan Türk folklor araştırmacısı Ferruh Arsunar İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini babasının görevi nedeniyle bulunduğu İstanbul, Adana ve Bağdat’ta tamamladı. Daha sonra İstanbul’da Darül Elhan’da(Bugünkü İstanbul Belediye Konservatuvarı) musiki derslerine devam etti. Önce Şark Musikisi, sonra Garp Musikisi bölümlerini bitiren Arsunar, Rauf Yekta Bey’in teşvikiyle halk müziği üzerine çalışmalara başladı. 1926 yılından sonra düzenlenen Halk Türküleri Derleme Gezileri’ne dahil olan Arsunar, derlenen tüm ezgileri notaya aldı. Elazığ’da olduğu dönemlerde yöreye ait ezgileri derledi ve komşu kentlerin folklorunu araştırdı. Aynı dönemde bir orkestra kurarak çok sesli halk müziği denemeleri yapan Arsunar bu orkestranın yöneticiliğini de üstlendi. Ankara’da vefat etti.

Türk folklor araştırmacısı Ferruh Arsunar, yaşamı boyunca çalışmalarını titizlikle sürdürdü, kaynak malzemenin saptanması ve kaynak kişinin doğruluğunun araştırılmasında ustaca yöntemler izledi. Yerel kaynakları ortadan kalkan birçok ezgi, Arsunar’ın yapıtlarında öyküleriyle birlikte açıklanmış olarak yer almaktadır. “Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler” adlı üç ciltten oluşan halk müziğine ait oldukça önemli bir malzeme birikimi vardır. Arsunar, halk müziğinin ve araştırmalarının geliştirilmesinde emeği geçen derleyicilerin başında gelmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Armağan Coşkun Elçi, Tarihsel Gelişim Bağlamında Türk Halk Müziği Araştırmaları,  Milli Folklor Dergisi, cilt.20, sayı.78, 2008

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun