Fatma Esma Nayman

Fatma Esma Nayman
  • Doğum : 1899-İstanbul
  • Ölüm : 7 Aralık 1967
  • Meslek : Siyasetçi

Türk siyasetçi Fatma Esma Nayman, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonraki ilk seçim olan 8 Şubat 1935 seçiminde milletvekili seçildi. V. dönem Adana Milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği dönemi boyunca İktisat ve Maliye Encümeni’nde üye ve kâtip olarak görev yaptı. Milletvekilliğinden sonra Anadolu Ajansı’nda Fransızca ve İngilizce mütercimliğinin yanında, Milletlerarası Kadınlar Konseyi Üyeliği, Türkiye Kadınlar Konseyi Genel Sekreterliği ve Adana Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Hayatı 

1899’da İstanbul’da doğdu. Babası Hasip Bey, annesi Melek Hanım’dır. Uzun süre Adana milletvekilliği, bakanlık, ve CHP genel sekreterliği yapan ve 'çarıklı politikacı' lakabıyla anılan Kasım Gülek'in eşi Nilüfer Gülek'in teyzesidir .Süleyman Zihni Bey’le evli olup, iki çocuğu vardır. Eğitimini hususi Fransız Mektebi’nde ve özel hocalarla yaptı. İngilizce ve Rumca bilen Nayman, lise mezunudur. 1917’den 1924 senesine kadar Bezmiâlem Kız Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1927’de Adanalı Avukat Zihni Bey’le evlenerek Adana’ya yerleşti. 

Siyasi hayatı

 Adana'ya yerleştikten sonra Adana’da Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Katipliği görevlerinde bulundu. Türk kadınına milletvekili seçilme hakkı verildiği zaman Esma Nayman’ın adını Muzaffer Göker Atatürk’e bildirdi ve Atatürk, Esma Nayman hakkında inceleme yaptı. Süreyya Özgeevren’in yaptığı inceleme sonucu Esma Hanım’ın milletvekili olması uygun görüldü.

8 Şubat 1935 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterildi ve 751 oy olarak V. dönem Seyhan milletvekili olarak meclise girdi. Dönem boyunca İktisad Encümeni’nde üye, Maliye Encümeni'inde de katip olarak görev yaptı. Ayrıca Mazbataları Tetkik Muvakkat Encümeni’nde görev aldı. 12 Eylül 1938 tarihinde Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Mutad Asamblesi’ne hükümeti temsil etmek üzere gönderilen heyet içinde yer aldı.

İstanbul’da düzenlenen 12. Uluslararası Kadın Kongresi’ne katılan Nayman, bu kongrede 22 Nisan 1935 tarihinde uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında büyük harbin bitmesinden altı yıl geçmesine rağmen Avrupa’nın bir huzur bulamadığından, Avrupa’da savaş tehlikesinin belirdiğinden, insanların önünde savaş ya da barış seçeneklerinden birinin durduğundan, Avrupa’da bir savaş çıkarsa bunun felaketle sonuçlanacağından ve insanların akıllarını başlarına alarak barış içinde yaşamaları gerektiğinden bahsetti.

Türkiye’nin herhangi bir savaşta kendisini koruyacağını ise şu sözlerle dile getirdi: “Herhalde bizim sebebiyet vermeyeceğimiz bir harp vukuunda, bahusus müstakbel neslimizin saadeti, istirahatı, istikbalimiz ve varlığımıza karşı vâki olacak bir taarruz önünde bütün kuvvetimizle müdafaaya hazırız.” 

Türk Dili ile İlgili Çalışmaları

 24-31 Ağustos 1936 tarihleri arasında toplanan Üçüncü Türk Dil Kurultayı’nda,  sekreterlik görevini yaptı ve ayrıca bu kurultayda Güneş-Dil Teorisi ve Dil Karşılaştırmaları Komisyonu’nda çalıştı. 1946’da Anadolu Ajansı’nda Fransızca, İngilizce mütercimliği yapmıştı. 1959 yılında Milletlerarası Kadınlar Konseyi üyeliği, Türkiye Kadınlar Konseyi Genel Sekreterliği yaptı. 7 Aralık 1967’de vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sibel Duruoğlu, Türkiye'de İlk Kadın Milletvekilleri, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi [acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/4204/4684.pdf]

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun