Fatih Kerimi

  • Meslek : Gazeteci
  • Doğum : 1870
  • Ölüm : 1937

Tatar Türkleri’nden yazar, gazeteci ve naşir’dir. Kerimi’nin arşivi Tataristan Devlet Arşivi’nde saklanmaktadır.

Hayatı

Tataristan’ın Minglibay köyünde doğan Kerimi, ilk öğrenimini köyün mollası olan babasından aldıktan sonra Çıstay Medresesi’nde 11 yıl öğrenim gördü. Bu sırada 2 yıllık Rus Mektebi’ni bitirdi ve Orenburg Müftülüğü’nden müderrislik icazetnamesi aldı. Babası onu tahsil için İstanbul’a gönderdi ve Ahmet Mithat Efendi’nin yardımı ile Mekteb-i Mülkiyye’ye girdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra Kırım’a giderek Yalta’da 1 yıl kadar öğretmenlik yapan Kerimi, ufkunu geliştiren seyahatlerde bulundu ve bu seyahatlerde edindiği izlenimleri Avrupa Seyahatnamesi adı ile yayımladı.

1900-1901 yıllarında Orenburg’da gayri resmi olarak 300 civarı öğretmen yetiştirdi. 1901 yılından sonra babasının açtığı matbaa ve kitapevinde çalışmalarını yoğunlaştıran Kerimi, babasının vefatı üzerine bütün işleri devralarak bu kitapevinin tirajının yükselmesini sağladı.

Orenburg’da müslüman cemaatinin reisliğini yaptı ve  Medrese-i Hüseyniyye’de muallimlik görevinde bulundu. Çok sayıda ders kitapları yazdı, programlar hazırladı. Balkan savaşları sebebi ile Vakit Gazetesi’nin muhabiri olarak İstanbul’da bulunan Kerimi, Türk-İslam dünyasının problemleri üzerine görüşmelerde de bulundu. Daha sonraki yıllarda yapmış olduğu bu görüşmeler ‘’İstanbul Mektupları’’ adı ile kitap halinde yayımlandı.

Kendi gazetesini çıkaran Kerimi, 1925 yılında Moskova’ya göç etti. 1937 yılına kadar Türkçe öğretmenliği yaptı, Lenin’in toprak meseleleriyle ilgili makalelerini Tatarca’ya tercüme etti. Yine aynı yıl Türkiye lehine casusluk ve Stalin’e suikast hazırladığı gibi uydurma suçlara maruz kalarak, mahkemece kurşuna dizilmesine karar verildi.

Çok sayıda eseri bulunmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Türkoğlu, İsmail, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 25, 2002

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun