Fahrettin Altay

Fahrettin Altay
  • Önem : Milli Mücadele kahramanlarından, asker ve siyasetçi
  • Doğum : 12 Ocak 1880 İşkodra - Arnavutluk
  • Ölüm : 25 Ekim 1974- İstanbul

Piyade Albay İzmirli İsmail Bey’den olma ve Hayriye Hanım’dan doğma Fahrettin Altay, babasının görevi nedeniyle bugün Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan İşkodra şehrinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Ahmet Efendi’nin babası Urlalı Ömer Ağa olduğundan, Fahrettin Altay’ın aslen Urlalı olduğu anlaşılmaktadır. Babasının tayin durumundan dolayı birçok şehirde bulunmak ve öğrenim görmek zorunda kalan Fahrettin Altay, Mardin’de başladığı eğitim hayatını, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni dereceyle tamamlayarak askerlik mesleğine ilk adımını attı. Balkan Savaşı sürecine kadar doğu illerinde görev yapan Fahrettin Altay, ilk cephe görevini ise Aşiret Tugayı’nın komutanı olarak, Kırklareli’nin Bulgar işgalinden kurtarılmasıyla gerçekleştirdi.

1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde görev yapan Fahrettin Altay, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan bir süre önce 12. Kolordu Komutanı olarak atandı. Ulusal Milli Mücadelesi'nin örgütlenme döneminde harekete soğuk bakan Altay, İstanbul Hükümeti'ne eğilim göstermekle birlikte Temsil Kurulu ile İstanbul arasında dengeli bir politika izlemeye çalıştı. Ulusal Mücadele’ye bizzat Mustafa Kemal tarafından ikna edilen Fahrettin Altay, Milli Mücadele'de görev aldı. Savaşın kahramanları arasına girmesini sağlayan asıl başarısına ise Süvari Kolordu Komutanlığı rütbesiyle ulaştı. Kütahya, Eskişehir ve Büyük Taarruz’da büyük başarılara imza atarak İzmir’e ilk giren komutan oldu. Cumhuriyet döneminde 1. ve 2. Ordu komutanlıkları görevinde bulunan Fahrettin Altay, 1945 yılında askerlik mesleğinden emekli oldu, 1946-1950 yılları arasında Burdur milletvekili olarak yoluna devam etti. Aktif politika yaşamına CHP’nin 1950 seçimini kaybetmesinin ardından son veren Fahrettin Altay, vefatı gerçekleşene kadar uzun süreli emekli hayatı sürdürdü. Vefatının ardından cenazesi önce Aşiyan Mezarlığı’na kaldırıldı, Ankara Devlet Mezarlığı’nın tamamlanmasının ardından da naaşı buraya nakledildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mustafa Okuklu, Fahrettin Altay, Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2009

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun