Eyyûbîler

  • Önem : Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da hüküm süren bir Türk devleti
  • Kurucusu : Selahaddin Yusuf b.Eyyüb
  • Kuruluş : 1171
  • Yıkılış : 1462
  • En önemli Hükümdar : Selahaddin Eyyubi

Adını Devletin kurucusu olan Selahaddin Yusuf bin Eyyüb’ün babası olan Necmeddin Eyyüb’den alan Eyyubi Devleti 1171 – 1462 yılları arasında Mısır’da kurulan bir devlettir. Zengi Devleti'nde komutanı olan Selahaddin Eyyubi’nin daha sonra bağımsızlığını ilan etmesiyle tarih sahnesine çıktı. Selahaddin Eyyubi hükümdarlığı sırasında Şark Seferi ile el-Cezire bölgesi, Sincar, Halep, Musul; Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün tamamı Trablusgarp ve Antakya’nın büyük bir bölümü ülke topraklarına katıldı. Selahaddin Eyyubi’ nin ölümünün ardından el-Melikü'I-Efdal sultan oldu ki bu sırada ülke toprakları Trablusgarb’dan Ahlat’a, Yemen’den Malatya’ya uzanıyordu. Daha sonra da sırasıyla el-Melikü'l-Aziz, el-Melikü'l-Adil, el-Melikü'l-Kâmil, el -Melikü'l-Adil (2. Adil), el- Melikü's Salih Necmeddin Eyyüb, el-Melikü'l-Muazzam Turan Şah, Şecerüddürr, el-Melikü'I-Mansür Nüreddin Ali ve el-Melikü's Salih Necmeddin Eyyüb tahta geçmiştir.

Eyyubi Devleti merkeze bağlı olan vilayetlerde, emirliklerden, eyaletlerden ve bağlı devletlerden oluşmaktaydı. Hukuk sistemi örfi ve şeri hukuktan oluşmaktaydı. Sultanın çıkardığı hükümler kanun hükmündeydi. Ancak yetkileri idari gelenek ve şeriatla sınırlıydı. Sultan başkumandanlık yapar, mezalim mahkemesi şikâyetleri dinlerdi. Devlet teşkilatı Zengi Devleti ve Fatımi Devleti’nden alınan kurumlardan oluşmaktaydı. Devletin bayrağındaki sarı zemin üstünde kırmızı kartal arması Zengiler’den alınmıştı. Devlet hanedanın ortak mülkü sayılırdı. Ayrıca Eyyubi devletinde bozuk itikatlara karşı Dimaşk ve Kahire’de birçok medrese açıldı. Buralarda pozitif bilimlerin yanında İslami bilimler de öğretildi. Medreselerin yanı sıra camilerde ilim merkezi olarak kullanıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet Saray, Diyanet İslam Ansiklopedisi,2014, cilt.12

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun