Evliya Çelebi

Evliya Çelebi
  • Doğum : 1611
  • Ölüm : 1682 ?
  • Meslek : Seyyah

Evliya Çelebi, Türk seyyah. İstanbul ve Kütahya'da doğduğuna dair rivayetler vardır. Medrese eğitimi alıp saray hizmetine girdi. Kendi beyanına göre Hz. Peygamberi gördüğü bir rüya sonrası seyahat etmeyi başlıca amaç edinmeye karar vermiştir. 1640 yılına kadar İstanbul'u keşifle sınırlı kalan gezilerine valilere, sefirlere, komutanlara eşlik ederek imparatorluğun en ücra köşelerine kadar giderek devam etmiştir. Kırk yılı aşan gezilerinden sonra birçok yabancı ülkeyi ziyaret etti. Gezdiği yerlerde sanatçılar ve şairler hakkında oranın yönetimi ve yöneticileri hakkında edindiği bilgileri kağıda döktü. Yol boyunca o yörenin kültürünü, dilini, deyişlerini yani kısacası halk ürünlerini not aldı. Bunların bir araya gelmesiyle 17. yy Osmanlı dönemi için bir kaynak haline gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni oluşturdu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Selçuk Akşin Somel, Osmanlı İmparatorluğu Ansikloedisi, Alfa Basım İstanbul, 2014

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun