Etem Ruhi Üngör

Etem Ruhi Üngör
  • Meslek : Musiki araştırmacısı, yayımcı ve koleksiyoncu.
  • Doğum : 21 Şubat 1922 - İstanbul
  • Ölüm : 10 Ağustos 2009 - İstanbul
  • Ebeveynler : Ahmed Halit Bey, Fatma Nuriye Hanım
  • Başlıca Eserleri : ürk Marşları, Türk Musikisi Güfteler Antolojisi, Karagöz Musikisi

Musiki araştırmalarıyla tanınan Etem Ruhi Üngör, İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Ailesinde de birçok ûdî olan Üngör, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başladığı müzik eğitimi süresince Emin Ongan ve Armenak Kalfaoğlu’ndan dersler aldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti, Kadıköy Halkevi Türk Musikisi Kolu, Bursa Hüseyin Sadeddin Arel Konservatuvarı, Hulusi Öktem Çok Sesli Korosu, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı ve İstanbul Radyosu’nda çeşitli görevlerde yer aldı. Hüseyin Sadeddin Arel tarafından kurulan ve dünyanın uzun ömürlü müzikoloji dergilerinden olan Musiki Mecmuası’nda en çok makalesi neşredilen yazarlardan biri olup, aynı zamanda bu derginin editörlüğünü de yaptı.

Türk askeru musikisi alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Etem Ruhi Üngör’ün Brüksel Ulusal Radyosu’nda yayımlanan “La musique mehter” adlı programı büyük ilgi uyandırdı. Belçika, Kıbrıs, Özbekistan, Gagauzistan ve Kırım’da inceleme gezileri gerçekleştiren Üngör, 1983, 1985 ve 1994 yıllarında Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenen Uluslararası Folklor Kongresi ve 1995’te Arnavutluk’un Berat şehrinde toplanan Uluslararası Folklor Festivali’nde bildiriler sundu. Aldığı ödüllerden bazıları; İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Boğaziçi Musiki Vakfı Hizmet Ödülü, Berat Uluslararası Folklor Festivali Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 101 Türk Büyüğü Ödülü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü’dür. Ayrıca Karagöz Musikisi adlı kitabına UNIMA (Union Internationale de la Marionette) tarafından ödül verildi. Türk çalgıları üzerindeki faaliyetleriyle ön plana çıkan Üngör, Acıbadem’deki evinin önünde geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Nuri, Etem Ruhi Üngör, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, Cilt:42, Sf.338

 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun