Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek
  • Doğum : 11 Mart 1891-İstanbul
  • Ölüm : 18 Ekim 1949-Ankara
  • Meslek : Şair, öğretmen

Enis Behiç Koryürek, Türk şair. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının Beş Hececiler ekibine dahildir. Budapeşte’de iken Türk-Macar dostluğunun pekişmesinde, Gülbaba Türbesi’nin yeniden ziyaretgah ve müze haline getirilmesinde büyük hizmetleri olur. Siyasette başarılı olamayınca bunalıma girer ve dini-tasavvufi meselelere yoğunkaşır. Türkiye'de Bedri Ruhselman'ın öncülük ettiği ruh çağırma (ispritizma) seanslarına katılan Koryürek, bu seanslarda irticalen söylediği şiirleri yakınları tarafından kaydedilir ve sonrasında kitap olarak yayımlanır.

Hayatı

27 Mart 1893 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Makedonya’da geçti, ilköğrenimini özel öğretmenlerden ve babasından aldığı dersler ile evde geçirir. Lise öğreniminin bir kısmını Selanik ve Üsküp idadilerinde gördükten sonra İstanbul İdadisi’nde tamamlamıştır. 1913 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi ve bir yıl sonra Hariciye Nezareti Umur-ı Ticariyye Şubesi katipliğine tayin edildi. Bir süre Bükreş Konsolosluğu’nda ardından Budapeşte Başkonsolosluğu’nda görev yaptı. 1919 yılında yurda dönüp 1921 yılında Edirne Vilayeti Umur-ı Hukukiyye müdürlüğüne getiriir. Ardından sırasıyla Ankara’da Ticaret Vekaleti baştercümanlığı, Ticaret Mukaveleleri Dairesi başkan yardımcılığı, Başbakanlık Yüksek İktisat Meclisi umumi katipliği, İktisat Vekaleti İş Dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 1946 yılında Demokrat Parti’den Zonguldak milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ölümüne kadar bir daha kendisine resmi görev verilmediğinden son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi ve 17 Ekim 1949 tarihinde hayatını kaybetti.

Şiir ve Çalışmaları

Şiire Mekteb-i Mülkiye’de öğrenci iken başladı. Çoğu Şehbal ve Hürriyet-i Fikriyye dergilerinde çıkan, aruz vezniyle yazdığı ilk şiirlerinde aşk ve tabiat gibi ferdi temalara yoğunluk verirken sonraki şiirlerine göre daha ağır bir dil kullanır. Balkan Savaşı’nın patlak vermesi ve bozgunla sonuçlanması üzerine bu bozgunun sebep olduğu millî matemi dile getiren “Vatan Mersiyesi”, “Vatana Mersiye”, “Buhran”, “Mağlûplar ve Guruplar I-II” gibi şiirleriyle tanınmaya başlar. I. Dünya Savaşı döneminde yazdığı, yine milli duyguları işleyen şiirlerinin bir kısmını Donanma dergisinde yayımlanır.1927’den sonra aralıklarla şiir yazmayı sürdüren Enis Behiç bazı şiirlerini Hayat (1929) ve Varlık (1933) dergilerinde yayımlar. Seçimlerden sonra kendisine verilen resmi bir görevlerden uzak kalan ve maddi sıkıntı çeken şair, büyük bir değişim geçirir ve kendisini dine ve tasavvufa verir. Türkiye'de Bedri Ruhselman'ın öncülük ettiği ruh çağırma (ispritizma) seanslarına katılan Koryürek, bu seanslarda irticalen söylediği şiirleri yakınları tarafından kaydedildi. 18. yüzyılda Trabzon’da yaşamış Çedikçi Süleyman Çelebi adlı bir mevlevinin ruhuyla temas sonucu doğduğunu söylediği bu dini ve dini ve tasavvufi şiirleri 1949’da kitap olarak yayımladı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Karaca, Alaattin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 26, 2002

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun