Emir Buhari

İstanbul’da ilk Nakşibendi tekkesini kuran mutasavvuf’tur.

Hayatı

Buhara’da doğduğu bilinmekle birlikte doğum tarihi hakkında kesin bir yargı yoktur. 1516 yılında 73 yaşında vefat ettiği bilindiği için 1445 yılında doğduğu düşünülmektedir.

İlk tahsilini Buhara’da tamamladıktan sonra Semerkant’ta dönemin en meşhur mutasavvıfı Ubeydullah Ahrar’a gitti, burada tanıştığı Abdullah-ı İlahi ile birlikte bir süre sonra Kütahya’nın Simav ilçesine yerleşti. Burada açılan ilk Nakşibendi tekkesinde çalıştı, imamlığını yaptı. Hep bir İstanbul merakı olan Emir Buhari, şeyhinden izin alarak İstanbul’a gitti ve burada 1477 yılından itibaren irşad faaliyetlerine başladı. Böylece Nakşibendiyye tarikatını İstanbul’da yayan ilk mutasavvuf olma özelliğini kazanmış oldu.

II. Bayezid bir mescidle dervişler için hücreler yaptırarak burasını Nakşibendi tekkesine dönüştürdü, mensupları da giderek çoğalınca Ayvansaray ve Edirnekapı’da birer tekke daha açıldı.

Tarikat'ın Özellikleri

Mürşidlerin özellikle üzerinde durdukları noktalar, esasen Nakşibendiyye’nin prensipleri de olan; sohbet, uzlet, tevekkül, sünnete bağlılık, zikr-i hafîye devam, az yemek, az konuşmak, az uyumak, şekil ve surete önem vermemek, bid‘atlardan kaçınmak, teheccüd namazı kılmak, ibadetlerde azimet yolunu tercih etmek olarak sıralanabilir.

Emir Buhari vefat ettiğinde Fatih’teki tekkenin bahçesine gömülmesini, buradaki defne ağacının kesilmemesini vasiyet ederek ima yoluyla kendisine türbe yapılmamasını söylemişse de sonraki yıllarda ağacın kesilerek orada bir türbe yapılması dervişler arasında bazı sıkıntılar meydana getirmiştir. Emir Buhari’den sonra damadı Mahmud Efendi Fatih ve Edirnekapı’daki tekkelerde şeyhlik görevini sürdürmüştür.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kara, Mustafa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 11, 1995

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun