Elbistan Ulu Camii

Elbistan’ın merkezinde yer alan yapının tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Taçkapısı üzerinde kitabesi olan yapı Osmanlı üslubunu yansıtan klasik bir eserdir. 1507 yılında Şah İsmail’in burayı fethetmesi ise şehirde yaptığı yıkım faaliyetlerinden zarar gördüğü ve 1522 yılında bir onarım geçirdiği bilinmektedir. Bunun dışında pek çok kez onarılmış olan camii Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murat dönemlerinde de restore edilmiştir.

Mimari Özellikleri

Merkezi planlı olan cami kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. 3 gözlü son cemaat yeri olan camiinin taçkapısı mihrap eksenindedir. Taçkapı cepheden taşkın olarak tasarlanmış olup sivri kemer içinde mukarnaslı bir kavsara, köşe sütunçeleri, yan nişleri ve basık kemeri ile Selçuklu üslubunu yansıtmaktadır. Cephelerde aydınlığı sağlamak için 2 sıra dikdörtgen pencereler bulunmaktadır.

Harimin üzeri merkezi bir kubbe ile örtülü olup bu kubbeyi kare kesitli 4 paye taşımaktadır. Kubbeye geçiş elemanı pandantif olup kubbenin dört yanında da yarım kubbeler bulunmaktadır.

Mihrap dikdörtgen prizma şeklinde vurgulanmakta ve çift renk taş kullanımı görülmektedir. Çokgen nişi, beş sıralı mukarnaslı kavsarası ve üçgen alınlığı vardır. Burada barok süslemeler dikkat çekmektedir. Minber ise mermer malzemeden yapılmış olup minberin kapısı, yan aynalıkları ve külahı barok üslubu yansıtmaktadır.

Minare kuzeybatı köşede yer almakta ve kübik bir kaide üzerinde yükselmektedir. Silindirik gövdesi ve tek şerefesi olan birim klasik üsluptadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Çakmak, Ahmet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 42, 2012

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun