Edmund Castell

Edmund Castell
  • Kişiliği : İngiliz şarkiyatçı, Dilbilimci, Yedi dilde sözlük yazarı
  • Doğum : 1606 - Cambridgeshire East Hatley, İngiltere
  • Ölüm : 1685 - İngiltere

Yedi ayrı dilde yazdığı sözlüklerle ün salan ve özellikle Sami dilleri üzerindeki hâkimiyetiyle bilinen İngiliz şarkiyatçı Edmund Castel, zengin bir ailenin oğlu olarak Cambridgeshire East Hatley'de dünyaya geldi. Erken yaşlarda dile olan yetkinliğini fark eden Edmund, Doğu dilleri eğitimi için Cambridge’de Emmanuel College’e girdi. Buradan mezun olmasının ardından mastırını ve sonrasında bakaloryasını tamamlayan Castell, Kitab-ı Mukaddes’in birçok dilde tercümesinin hazırlanmasında birinci dereceden yardımda bulundu. Bu Bablia Polyglotta çalışmasında, Samirice, Süryanice, Arapça ve Habeşçe tercümelerin sorumluluğu Castell’e aitti ve bu çalışmada emeğiyle birlikte kendi parasını da ortaya koydu. 1660 yılında II. Charles’ın tahta çıkışını kutlamak amacıyla farklı dillerde yazdığı şiirlerini Sol Angelia oriens auspiciis Caloli II regum gloriosissimi adı altında bastırarak krala taktim etti ve bozulmuş olan ekonomik yapısını belirli ölçüde düzeltti.

Hayatını lisan ilmine adayan Castell, doktorasını bitirdikten sonra büyük bir kütüphaneye sahip olduğu için Saint John’s Colloge Üniversitesi’ne geçti. Burada bulunan zengin kütüphaneden fazlasıyla faydalanan Castell, 1666 yılında saray papazlığına, bir sonraki yılda ise Canterbury Katedrali’nde özel bir göreve tayin edildi; fakat sağlık sebeplerinden ve devam eden akademik yaşantısından dolayı kilisedeki görevinden muaf tutuldu. Üniversite ortamındaki üretkenliğine rağmen yeteri ilgiyi görmeyen, ama yine de bu çevreye olan bağlılığını sürdüren Castell, elinde bulunan yaklaşık kırk adet İbranice, Arapça ve Habeşçe yazma eseri üniversite kütüphanesine, kendi kütüphanesinden seçilmiş 111 adet kitabı da Emmanuel College’e vasiyet etti. Yardımcılarının da desteğiyle çok yoğun ve zor şartlar altında on sekiz yılda tamamladığı, birden fazla dilde düzenlenmiş sözlüklerin en çok bilineni olan büyük lügatını 1669 yılında iki cilt halinde Londra’da yayımladı. Sözlüğün Arapça kısmına Kur'an-ı Kerim'de ve İbn Sina ile Arap coğrafyacılarının eserlerinde geçen kelimeler bulunmaktadır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Zülfikar Tüccar, Edmund Castell, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.7, sf.162-163

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun