Edirne Üç Şerefeli Cami

Edirne Üç Şerefeli  Cami
  • Yapılış Tarihi : 1437-1447
  • Mimar : Mimar Muslihuddin - Şehabeddin Usta
  • Banisi : II. Murad

Edirne’de 1437-1447 yılları arasında yapılmış olan külliyenin camisidir. Banisi Sultan II.Murad’tır. Sultan bölgenin ihtiyaçlarına göre camiyle birlikte medrese, mektep, sebil, çeşme ve hazireden meydana gelen külliyeyi inşa ettirmiştir. Yapının mimari Muslihuddin ve Şehabeddin ustalardır. Yapının önemi bu camide uygulanmış olan plan sisteminin 100 yıl sonra Mimar Sinan tarafından ortaya çıkartılan camilerin ana fikrini oluşturacak olmasıdır. Aynı zamanda Osmanlı mimarisinin merkezi planlı camilerinin ilk örneğini oluşturmaktadır.

 
Mimari Özellikleri
 
Dikdörtgen plan şemasına göre inşa edilmiştir. Yapı harim ve revaklı avludan meydana gelmektedir. Minareler de bu avlunun dört köşesine yerleştirilmiştir. Üç girişi bulunan yapının kuzey ve güneydeki girişleri batıdakine göre daha sadedir. Batı kapısı anıtsal olarak tasarlanmıştır. Bu kapı üzerinde kitabesi de bulunmaktadır. Kapıyı kuşatan nişin köşelerindeki sütunceler kum saatleri ve örgü motifleriyle donatılmış olup, nişin üzeri kırmızı-beyaz renkte palmetler ile süslenmiştir. Yapının son cemaat yeri yedi gözlü olarak tasarlanmış olup bu gözler kubbeyle örtülmüştür. Yirmi iki birimden meydana gelen revaklı avlunun sütunları mermerden olup yalnızca kuzey kanadında yeşil eğriboz taşı ve granitten yontulmuş olarak yapılmıştır. Cami'ye giriş son cemaat yerinin ortasındaki taç kapıyla sağlanmıştır. Bu kapı yüksek tutulmuş ve çevresini kuşatan silmeler ile hareketlendirilmiştir. Girişin nişleri üzerinde sülüs ve reyhani hatlar ile yazılmış ayet ve hadisler bulunmaktadır. Yapıyı örten merkezi kubbesi 24.10 metre çapında olup bu kubbe içten altıgen payelere, giriş ve kıble tarafından ise duvarlar içine gizlenmiş taşıyıcılara oturmaktadır. Yanlara doğru ikişer kubbe ile genişletilmiş olup bu kubbeler ise 10.50 metre çapındadır. Aradaki üçgen boşluklara ise mukarnas konsollarla birer küçük kubbe eklenmiştir. İç mekana tamamen hakim olan bu büyük kubbe, dıştanda ortaya bağlı küçük kubbeler ile Osmanlı camilerinin piramit kitle etkisini hazırlayıcı bir rol oynamaktadır.
 
üç şerefeli cami
 
İç Kısım
 
Yapının mihrabı silmeler ile hareketlendirilmiş olup sade bir görünümdedir. Minber ise mermerden yapılmış olup, alışılmışın dışında yarım kemerli bir geçiş açıklığına sahiptir ve bezenmemiştir. Sadece iki satır yazılmış olan halinde kelime-i tevhid görülmektedir. Vaaz kürsüsü ahşaptan olup geometrik motifler ile süslenmiştir. Camiye hünkar mahfili ise sonradan eklenmiştir. Yapının en gösterişli kısmı minareleridir. Keza ismini de buradan aldığı görülmektedir. Cami'nin dört minaresi de birbirinden farklı süsleme özelliklerine sahiptir. Yapıya adını veren bu üç şerefeli minaresi harimin kuzeybatısında bulunmaktadır. 76 metre uzunluğunda olan bu minare zamanının en yüksek inşa edilmiş minaresi olması sebebiyle önemlidir. Minarenin kaidesi on iki köşeli olup yüzleri silme çerçeveler içine alınmıştır ve Bursa kemerleriyle süslenmiştir. Bundan geriye kalan kısımlarına kırmızı renkli taşlar kakılmıştır. Harimin kuzeydoğu köşesinde bulunan minaresi ise üzerindeki süslemelerden dolayı baklavalı minare olarak adlandırılmaktadır. Burmalı minare olarak adlandırılan diğer minarenin ise gövdesi helezon biçiminde saran kırmızı ve beyaz renkli iri kaval silmelerden oluşmakta olup yapının kuzeybatı köşesindedir. Avlunun kuzeydoğu köşesinde ise yivli minare bulunmaktadır. Cami depremler sonucunda hasar gördüğü için bugüne kadar pek çok kez onarılmıştır. 1777 yılında Sultan III.Mustafa tarafından tamir edildiği bilinen yapı aynı zamanda yakın bir tarihte de restore edilmiştir.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Akçıl, N.Çiçek, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 42, 2012

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997

Turani, Adnan, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2010 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun