Edirne Muradiye Camii

Edirne Muradiye Camii
  • Yapılış Tarihi : 1436

Edirne’de 1436 tarihinde inşa edilmiş olan bir külliye yapısıdır. Yapının mimarı kesin olarak bilinmemektedir yalnız mimar Şehabeddin tarafından yapılmış olduğu düşünülmektedir. Külliye camii dışında mevlevihane, imaret, çeşme ve mektepten oluşmaktadır yalnız bugün camii ve hazire bölümü günümüze sağlam olarak gelebilmiştir.

Mimari Özellikleri

Camii zaviyeli planda olup düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Güney-kuzey istikametinde arka arkaya iki kubbe yanlarında ise birer kubbe ile kuzeyinde beş gözlü son cemaat yeri ve kuzeybatısında tek şerefeli bir minareden meydana gelmektedir. Son cemaat yeri tuğla malzemeyle yapılmış olup, üzeri kubbeyle örtülü olan orta bölüm yüksek tutulmuş, yanlar ise aynalı çarpraz tonozla örtülmüştür. Camiye giriş ise bu yüksek tutulan gözden sağlanmış, basık kemerli, mukarnaslı mermer bir taç kapıyla sağlanmıştır. Yapının yanlarında bulunan küçük ve alçak tutulmuş tabhane odaları yer almaktadır. Bu odalarda bir ocak, dört tane duvar nişi görülmektedir. Yapı dıştan sade olarak tasarlanmış olsa da içten oldukça süslü ve görkemlidir. Kaliteli ve zengin çini kullanımının yanı sıra usta kalem işleri dikkat çekmektedir. Camiinin mihrabı tamamen çini ile kaplı olup, sır altı tekniğinde beyaz zemin üzerine mavi, birbirinden farklı bitkisel ve geometrik motifler ile süslenmiştir. Ayrıca II. Murad’ın adı ile üç satır sülüs ve iki satır kufi hat ile yazılmış Al-i İmran suresinden ayetler yer almaktadır. Çinili duvarların üst kısımlarında kabartmalar, bezemeli palmet frizleri yer almaktadır. İznik üslubu olan mavi-beyaz seramiklerinin kalitesini gösteren bu çiniler Edirne’de orijinal bir anlayışın olduğunu göstermektedir. Yalnız ne yazık ki 2001 yılında bu çinilerin bir çoğu zarar görmüştür. Günümüzde çini restorasyonu ile zarar gören parçalar tamamlanmış, çalınan çinilerin yerleri ise alçı sıva ile kaplanarak boş bırakılmıştır. Camii içinde farklı dönemlere ait kalem işleri de bulunmaktadır. Bu kalem işlerinden çoğu günümüze ulaşamasa da bugün görülebildiği kadarıyla bu işler zamanında oldukça başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Cami içindeki en eski tabaka kırmızı zemin üzerine siyah tahrirli beyaz, sarı ve lacivert bezemelerden oluşmaktadır.

 
Yapı yalnızca çinileri ile değil ahşap işçiliği ile de öne çıkmaktadır. Meandır motifini andıran geometrik süslemeli pencere kapakları ile korkulukları, şebekeli ahşap minberi ve vaaz kürsüsü bu dönemin öne çıkan ahşap sanatına örnek oluşturmaktadır. Yapının önemi içte bulunan geometrik ve bitkisel motifli firuze, sarı, lacivert, açık yeşil renkteki bu levha çiniler teknik ve üslup açısından Bursa Yeşil Camii’den sonra gelen en güzel örnekleri oluşturmaktadır. Ayrıca mihrabın batısında üstte çerçeve içinde yer alan taşın halk tarafından Kabe taşı olarak tanımlanmasından dolayı yapı Edirne Eski Camii’den sonra ikinci önemli ziyaret yeri olmuştur. Son cemaat yerinin ve taçkapının üzerinde bulunan Mevlevi Sikkesi biçimindeki motif, tasavvufla ilgili olduğu için önem taşımaktadır.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Akçıl, N.Çiçek, vd., Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 31, 2006
 
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997
 
Turani, Adnan, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2010
 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun