Ebu Cehil

  • Kişiliği : İslam'ın azılı düşmanlarından
  • Doğum : 570? - Mekke
  • Ölüm : 624 - Bedir

Hz. Muhammed’in ve İslam’ın en azılı düşmanlarından olan ve asıl adı Amr olan Ebu Cehil, Kureyş’in Mazûm koluna mensuptur. Ebü’l Hakem olan künyesi İslamiyet’e düşmanlığı sebebiyle Hz. Peygamber tarafından Ebû Cehil şeklinde değiştirildi. Hz. Muhammed’in İslam çağrısına en baştan beri karşı çıkan Ebû Cehil, Müslümanlar aleyhinde kurulan bütün komplolarda yer aldı. Kendi kabilesi dışında birinin peygamberliğini hazmedemedikleri için Hz. Muhammed’e inanmayacağını açıkça söyleyen Ebu Cehil, İslam’ın getirdiği yeni toplumsal düzenle mevcut konumunun kaybolacağı, mülkiyetinin ve servetinin zarar göreceği düşüncesiyle de mesafeli durup düşmanlığa girişti. Gücünü ticari nüfuz ve servetinden alan Ebû Cehil hayatı boyunca İslam aleyhine çalıştı, halkın Müslüman olmasını engelledi, Müslümanları inançlarından geçirmek için türlü kötü yollara ve işkencelere başvurdu. İslam’ı kabul eden kişi toplumda itibarlı biriyse ona saygınlığını yitireceğini söyleyerek, ticaretle uğraşıyorsa iflas ettireceği yönünde tehditler savuruyordu.

İlk Müslümanlardan olan üvey kardeşi Ayyaş b. Ebü Rebia’yı kandırarak Medine’den tekrar Mekke’ye götüren Ebû Cehil, burada kardeşini hapsederek Medine’ye dönmesini yıllarca engelledi. Sürekli olarak Hz. Muhammed’i küçük düşürmeye çalışan Ebû Cehil, türlü çirkin işlere başvuruyor, çirkin söz söylüyor, Hz. Peygamber namaz kılarken üzerine deve leşi attırıyordu. Bir gün Hz. Peygamber Safa tepesinde bulunduğu bir sırada Ebû Cehil kötü söz söylemiş, bunu duyan Hz. Hamza ise Ebû Cehil’in yanına giderek onu başından yaralamıştır. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretine mani olmak için Darünnedve’de yapılan toplantıda, onun her kabileden seçilecek gençler tarafından öldürülmesini teklif eden ve hicret gecesi evini muhasara altına alarak öldürülmesini planlayan kişi yine Ebû Cehil’dir. Bütün hayatını İslam’a ve Müslümanlara karşı fena işler yaparak geçiren Ebû Cehil, Bedir Savaşı’nda ensardan Afra’nın oğulları Muâz ve Muavviz tarafından öldürüldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet Ali Kapar, Ebu Cehil, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1994, cilt.10, sf.117-118

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun