Deyrüzzaferân Manastırı

Deyrüzzaferân Manastırı
  • Önem : Süryani Ortodokslar için öneme sahip manastır
  • Yapılış Tarihi : MS 5. yüzyıl
  • Yer : Mardin

Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Mardin’in önemli yapılarından Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi ve taşıdığı değerle birlikte Süryani Kilisesi’nin en önemli merkezlerinden biridir. 1932 yılına kadar tamı tamına 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikamet yeri olan manastır, bu yönüyle tarihi bir değer olduğu kadar, önemli derecede dini değer de taşımaktadır. 3 katlı bir yapı olarak karşımıza çıkan manastır 5. yüzyıldan başlayan inşa sürecinde üzerinde çeşitli değişiklikler ve eklentiler yapılarak 18. yüzyıla yani bugünkü haline kavuştu. Manastır, milattan önce Güneş Tapınağı daha sonrada Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra Manastır onun adıyla, Mor Hananyo Manastırıolarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı.

Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılında başlattığı büyük bir tadilat sonrasında manastır onun adıyla Mor Hananyo Manastırı olarak anıldı. 15.yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisisnden dolayı Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adıyla anılmaya başlandı. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekânlardaki taş nakışları ile güzel bir mimari örneği olan manastır uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. 1876 yılında dönemin patriği İngiltere’den satın aldığı bölgenin ilk matbaasını manastıra getirtti. 1969 yılına kadar Süryanice, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar bu matbaada basıldı. Mardin Metropoliti’nin ikametgahı olan Deyrulzafaran Manastırı bugün de Süryani Kilisesinin önemli dini merkezlerinden biridir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mardin Valiliği, Kent Haritası ve Şehir Planı, 2013, Erişim Tarihi: 28.07.2018

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun