Dante Alighieri

Dante Alighieri
  • Doğum : 1265/Floransa/İtalya
  • Ölümü : 1321/Ravenna/İtalya
  • Meslek : Yazar, siyasetçi

Asıl adı “Durante” olan fakat kendisi tarafından kısaltılarak “Dante” olarak kullanılan “Dante Alighieri” 1265 yılında Floransa da doğdu. Dante'nin ailesi köklü ve asil bir aile olmakla beraber, sonradan fakir düşmüş ve aristokratik üstünlüğünü kaybetmiştir. Dante'nin babası II. Alighiero hakkında pek bilgi yoktur. Fakat mesleğinin hakim,savcı veya noter olması ihtimali yüksektir. Babası hakkında belki en net ve önemli bilgi onun Guelfolar partisine mensup olduğudur. Dönemin Floransa’sında Ghibellinolar yönetimi elinde bulunduruyorlardı. Ve babasının mensup olduğu Guelfolar’ı şehirden gönderiyorlardı. Fakat Dante ve ailesi karşıt görüşlü partiye mensup olmasına rağmen Floransa’da yaşamaya devam ettiler. Dante annesini küçük yaşlarda, babasını ise 18 yaşında kaybetti. Dante babasını pek sevmezdi onun silik ve çekingen tipinin olduğunu düşünürdü. Eserlerinde çok az yerde babasından söz ederdi. Fakat şövalyelik payesi bulunan dedesi Cacciaguida'dan her zaman bahsederdi ve bu onun gurur kaynağıydı. Dante soyunun Roma’ya dayanan asil bir soy olduğunu neredeyse tüm eserlerinde söylerdi.

Eğitim ve Edebi Hayatı

Dante’nin eğitim hayatı hususunda pek çok bilgiye sahip olmamakla birlikte ilköğrenimini Santa Croce papaz okulunda bitirdiği sanılmaktadır. O kendisini daha çok kendi çabaları ile geliştirmiştir. Yükseköğretim eğitimi almamış fakat döneminde özellikle edebiyat alanında ün yapmış kimselerin toplantılarını kaçırmamış onlarla sürekli beraber olmaya gayret göstermiştir. Bu isimlere örnek olarak devrin ünlü Floransa'lı şairi Guido Cavalcanti'yi verebiliriz. Dante’nin hem normal hayatına hem de edebiyat hayatına damgasını vurmuş bir isim vardı. Bu kişi onun müthiş bir aşkla bağlandığı Beatrice'dir. Onunla tam bilinmemekle birlikte dokuz yaşında tanışmış ve ömrü boyunca sevmiştir. Fakat Beatrice 18 yaşında bir Fransız şövalyesiyle evlenmiş ve 24 yaşında ölmüştür. Bu iki olay Dante’nin hayatında önemli çöküntülerden olmuştur. Fakat onun edebiyata sıkı sıkıya bağlanmasına ve özellikle “İlahi Komedya” adlı en önemli eserini yazmasına sebep olmuştur. O Beatrice ölümlü, insani özelliklerinden soyutlayarak eserlerinde bir fikir ve aşk yani manevi öğeler içeren bir tip haline getirmiştir. Bu sayede onu kendince ölümsüz hale getirmiştir.

Siyasi hayatı

Dante daha 24 yaşında, 1289'da, Floransa'lı Guelfo şövalyeleri ile birlikte Campaldino savaşında Arezzo Ghibellinolarına karşı savaşmıştır. Eşi Gemma Donati tarafından Siyahların başkanı konumundaki Donati ailesi ile akraba olsa da Beyazların taraftarı olmuştur. Devlet işlerine katılmak isteyen Dante Hekim ve Eczacılar loncasına yazılmıştır. Bunun nedeni dönemin yasalarına göre asilzadelerin kamu işlerine girebilmeleri için öncelikle zanaat loncalarından (Corporazioni di Arti e Mestieri) birine kaydolmalarının şart koşulmasıydı. Bu sıralarda Papa VIII. Bonifatius Floransa'nın iç işlerine karışmaya, Beyazlara karşı sık sık Siyahlara arka çıkmaya başlamıştır. Papanın bu girişimleri Floransa'nın önde gelenlerini, özellikle de Beyazlar'ı fazlasıyla rahatsız ediyordu. 1300 yılında Dante iki aylığına Floransa hükümetinin başındaki altı kişilik kurula seçildi. Beyazların Floransa'daki iktidarına son vermek amacıyla Papa Bonifatius harekete geçmeye karar verdi. Papa Fransa kralı Philippe le Bel'in kardeşi Charles de Valois'yı Floransa'ya gitmeye ikna etti. Floransa bundan rahatsız olup Papayı kararından döndürmek amacıyla içinde Dante'nin de bulunduğu bir heyeti Roma'ya gönderdi. Roma'da heyeti oyalarken, 1301 yılında Charles de Valois süvarileriyle birlikte Floransa'ya girdi. O sıralarda şehrin iktidarı Beyazların elindeydi ve Siyahların çoğunluğu sürgün edilmişti. Charles de Valois Siyahları da kendi saflarına alarak Beyazları şehirden çıkarmıştır. Beyazların mallarına el konurken bir kısmına idam cezası verildi, çoğunluğu sürgüne gönderildi. Dante hiçbir zaman Papa VIII. Bonifatius'u sevmemişti. Beyazlara karşı girişilen hareketten nasibini alarak, 27 Ocak 1302'de sahtekârlık, gayri meşru kazanç elde etmek gibi asılsız suçlardan ötürü para cezasına çarptırıldı ve iki yıllığına Florasa'dan sürgün edildi. Ayrıca bir daha devlet işlerinde çalıştırılmayacaktı. Daha sonra hakkında yeni bir karar daha verildi: Floransa'lı askerler tarafından ele geçirildiği ilk anda idam edilecekti.

Ölüm ve Sürgün

Mahkemece alınan idam kararını Floransa dışındayken öğrendi. Bu durumdan sonra Floransa’ya geri dönemezdi. Hayatının kalan kısımlarını Floransa dışında geçirdi. Bu zamanlarda arkadaşlarıyla olan ilişkilerine güvenemez sıkıntılı bir hali vardı. Bu halin sonucunda “İlahi Komedya’yı” 1311 yılında yazdı. Ömrünün sonlarına doğru Floransa’ya dönme umutları olsa da bu umudu çok sürmedi ve Ravenna da 1321 yılında, 56 yaşındayken öldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

       Dinçkol, Bihterin; “Seküler Düşüncenin İlklerinden Dante”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C.I, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 2001

       Timur, Feridun; Dante Alighieri, Hayatı, Sanatı, Eserleri, İstanbul 1954, s.5-6;

       Büyük Adamlar Serisi, Dante, No:22, Çev: Sedat SİMAVİ, İstanbul 1991, s.3

       Ertaylan, İ. Hikmet; Dante’nin Hayatı ve Eserleri, İş Bankası Yayınlarından, Basım yeri yok, 1964, s.7

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun