Damat Hasan Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : 17.yüzyıl başları
  • Ölüm : Mayıs 1713

IV. Mehmed’in kızı, II. Mustafa ve III. Ahmed’in kız kardeşi Hatice Sultan’la evli olduğundan damad ve bazen de enişte unvanlarıyla anılan Hasan Paşa’nın, Osmanlı sarayına ne zaman girdiği belli değildir. Bir ara, IV. Mehmed devri Darüssaade ağalarından Yusuf Ağa’nın yazıcılığını yapan paşa, bundan sonra sırasıyla çuhadarlık ve silahdarlık görevlerinde bulundu. II. Süleyman’ın cülusu sırasındaki olaylara katıldığı bilinen paşa, yeni padişahı Sofa Köşkü’nden alarak Arz Odası önüne götüren ve burada hazırlanan tahta oturtanlardan biri oldu. Bu hizmetine karşılık 1687 yılında vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilen Hasan Paşa’nın gözden düşmesi uzun sürmedi. Mısır valiliği sırasında eski Darüssaade ağası Yusuf Ağa’nın mallarına el koyarark köleleriyle cariyelerini sattı ve bu nedenle görevinden alındı. İki ay kadar gözaltına alındıysa da serbest bırakıldıktan sonra 1695 yılında rikab-ı hümayun kaymakamlığına getirildi; beşinci vezirlikle Kubbealtı’na alındı.

1703 yılında Edirne Vak‘ası sırasında hükümet kuvvetlerinin yanında yer aldı; III. Ahmed’in tahta çıkmasında önemli rol oynadı ve ona ilk biat edenlerden biri olduğu için sadrazamlığa getirilen Hasan Paşa, sadaretinin ilk yıllarında asi elebaşlarını bertaraf etmek ve III. Ahmed’in otoritesini sağlamakla uğraştı. Ancak Hasmı Darüssaade Ağası Süleyman Ağa’nın şikâyetleri üzerine bir yıl sonra sadrazamlıktan alınarak bir süre İzmit’te mecburi ikamete tabi tutuldu. 1712 yılında Rakka beylerbeyiliklerine getirilen paşa burada vebadan öldü. Kaynaklarda cömert, yardım sever, dindar, cesur ve bilgili bir devlet adamı olarak geçmektedir. İstanbul’da Üsküdar’da Doğancılar semtinde Nasuhi Tekkesi ile bu tekkenin dışında bulunan çeşme Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hasan Paşa’nın ayrıca Antalya’da Bakras civarında Karamorta’da cami, imaret ve han gibi bazı eserleri daha vardır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Aktepe, M.Münir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, cilt 16, sayfa: 336

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun