Dadaloğlu

  • Edebi Kişiliği : Türk halk ozanı
  • Doğum : 18. yüzyıl son çeyreği
  • Ölüm : 19. yüzyıl ortaları

Türk halk şiirinin önemli isimlerinden olan ve şiirlerinde Veli adını kullanan Dadaloğlu, Oğuzlar’ın Avşar boyundan olan Aşık Musa’nın oğludur. Halihazırda elde mevcut bütün şiirlerinde koşma, türkü, semai, varsağı ve destan gibi halk nazım şekillerini kullanan Dadaloğlu’nun manzumelerini içerik bakımından sevda şiirleri, yurt güzellemeleri ve kavga şiirleri olarak üçe ayırmak mümkündür. Kavga şiirlerinde Köroğlu'nun, sevda şiirlerinde ve yurt güzellemelerinde Karacaoğlan'ın ve Dede Korkut'un etkisi görülür. Tam anlamıyla kendi kabilesinin şairi olan Dadaloğlu'nun sıkça kullandığı, "biz" zamiri onda bir estetikten ziyade bir aidiyet anlayışını ifade eder.

Göçebe yaşantısı nedeniyle şehre uyum sağlayamaması ve mensup olduğu Avşar boyunun iskâna tabi tutulması, onun şiirlerinde bu duruma bir karşı çıkış şeklinde karşımıza çıkarır. Bu şiirlerden hareketle bazı çevreler tarafından Dadaloğlu devlete başkaldıran, asi biri gibi gösterildiği durumlar da olmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nurettin Albayrak, Dadaloğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.8, sf.397-398

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun