Cinuçen Tanrıkorur

Cinuçen Tanrıkorur
  • Meslek : Ud virtüozu, besteci, ses sanatçısı, mûsiki hocası ve yazar
  • Doğum : 20 Şubat 1938- İstanbul
  • Ölüm : 28 Haziran 2000
  • Başlıca Eserleri : Ortaokullar İçin Müzik 1-2-3, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Biraz da Müzik, Sâz ü Söz Arasında Cinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları, Türk Müzik Kimliği, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikisi, Ud Metodu

Musiki alanında gerek besteleri gerekse ud yeteneği ile iz bırakmış olan Cinuçen Tanrıkorur Aziz Nesin’in “Fil Hamdi” adlı hikâyesini çevirerek katıldığı Milletlerarası Altın Palmiye Karikatür ve Mizah yarışmasında birinci seçildi. İtalyan Lisesi’ni bitiren Tanrıkorur Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydoldu. Akademinin Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre bakanlıkta ve radyoda çalışmalarını birlikte devam ettiren Tanrıkorur Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği şube müdürlüğüne, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Müzik Dairesi Çocuk-Oyun ve Gençlik Yayınları uzmanlığına, ardından aynı kurumun Çoğaltma-Yayın-Arşiv Müdürlüğü uzmanlığına getirildi. Bu görevleri esnasında pek çok program hazırladı ve spikerliklerini yaptı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Müzik Eğitimi Bölümü’nü kurdu. Selçuk Üniversitesi’nden fahrî doktorluk unvanı da alan Tanrıkorur 1983’te Türkiye Yazarlar Birliği ve Töre dergisi tarafından müzik dalında yılın sanatçısı seçildi. Ses eğitimiyle başladığı musikiye beste yapmakla devam etti, daha sonra ud çalmaya yöneldi. Beste çalışmalarına on dört yaşlarında başlayan Tanrıkorur mevlevîhâneler konusunda yaptığı çalışmalarla tanındı.

Son dönemin önemli muşikinasları arasında yer alan Tanrıkorur farklı nitelikteki ud üslûbu, geniş bir form zenginliği ve müzikalitenin ürünü besteleri, lirik ve sade okuyuşu ile özel bir yere sahipti. Udda sahip olduğu kişisel yetenek ve bilgi birikiminin yardımıyla kısa zamanda kendisini göstermeye başlayan Tanrıkorur bu konuda en çok Yorgo Bacanos’tan etkilendi. Cinuçen Tanrıkorur mûsikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu-düşünce, her kültürün tarih, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve semantiği içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Yahya Kemal’in şiirlerine çok sayıda beste yaptığı bilinen Tanrıkorur güfte seçimlerinde oldukça titiz davrandı, sözlü eserlerinde de çoğunlukla aruzla yazılmış şiirleri tercih etti. Bestelerinde şiirlerini tercih ettiği şairler arasında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fuzûlî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Şeyh Galib, Mustafa Nâfiz Irmak, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Tahralı, Memduh Cumhur ve Mehmet Turan Yarar sayılabilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Nuri, Cinuçen Tanrıkorur, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2010, c.39, sf.572-574

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun