Çin Şi Huang

  • Önem : Tarihte ilk kez Çin'i birleştiren imparator
  • Doğum : MÖ 259
  • Ölüm : MÖ 210

Antik Çin tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Çin Şi Huang(Qin Shihuangdi), tarihte ilk kez Çin’i birleştiren imparator olarak bilinmektedir. Dünya’nın insan eliyle yapılmış en önemli yapılarından olan Çin Sedddi’nin inşasına onun döneminde başlanmıştır. Aynı zamanda düşmanlarını canlı canlı gömmesi ile ün kazanmış efsanevi bir tirandır. Onun doğduğu yıllarda Çin, “savaşan devletler çağı” olarak anılan dönemin sonuna yaklaşmaktaydı. Bu süreçti Huang, yedi krallıktan biri olan Qin Devleti’nin mirasçısıydı ve henüz 13 yaşındayken bu devletin başına geçti.

İdealleri ve hedefleri doğrultusunda devleti yönetmeye başlayan Huang, MÖ 221 yılında uzun uğraşlarının son durağı olarak son bağımsız düşman devletini de yenilgiye uğrattı ve kendisini Çin’in ilk imparatoru ilan etti. Bu sürecin ardından yönetimi merkezileştirmek adına eski feodal devletlerin bütün izlerini yok etti. Asillerin silahlarını topladı, güçlerini etrafında topladıkları kaleleri yıktı. Ülke genelinde para birimi ve hukuk sistemini bir standarda bağladı. İleride tehdit oluşturma ihtimaline karşı Konfüçyusçuluğu yasakladı. Çin Seddi’nin inşası onun döneminde başladı ve bu yapının inşasında binlerce işçi hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Konfüçyusçuluğun yasaklanması dahil olmak üzere pek çok buyruğu geri çekildi. Çin Si Huang’ın hükümdarlığı kısa sürmüş olsa da kurduğu imparatorluk 2 bin yıldan fazla ayakta kaldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun