Cerrah Mehmed Paşa

  • Meslek : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 10 Ocak 1604 - İstanbul
  • Eşi : Hace Gevheri Memlük Sultan

Aslen devşirme olan Mehmed Paşa, Enderun’da yetişti ve Has Oda’da cerrahlık görevinde bulundu. Daha sonra yeniçeri ağası olan Mehmed Paşa bu görevin ardından beylerbeyiliğe tayin edildi. 1581 yılında Rumeli beylerbeyi, bir yıl sonra da Boyalı Mehmed Paşa’nın yerine dördüncü vezir olan paşa, bu görevde iken III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’i (III. Mehmed) sünnet etti. Bu sebeple bundan sonra “cerrah” lakabıyla anıldı.

1584 yılında üçüncü vezir olup 1587 yılında azledilmesine rağmen aynı yılın haziran ayında yeniden vezirliğe tayin edildi. Ancak 1589’da Gence Seferi sonrasında, 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilmesi gerekirken 2000 adet ayarı düşük akçe kesilmesi ve bunun üzerine sipahilerin ayaklanması sonucu görevinden azledildi. 1596 yılında sefere çıkan Cerrah Mehmed Paşa, Eğri Kalesi kuşatmasına katıldı ve bundan sonra ikinci vezir ve sadaret kaymakamı olduğu bilinmektedir. Ancak hastalığı sebebiyle Divan-ı Hümayun’a gelemediği ve devlet işlerini nişancı vasıtasıyla sarayından yürüttüğü için azledildi, yerine Damad İbrahim Paşa getirildi. İstanbul’da Aksaray’dan Kocamustafapaşa’ya giden yol üzerinde ve Cerrahpaşa adıyla meşhur olan semtte Mimar Davud Ağa’ya bir cami, türbe, medrese, mektep, dershane, sebil, çeşme, şadırvan ve çifte hamam yaptırdı. Hamam 1908’de kapandı, daha sonra da bakımsızlıktan yıkıldı. Caminin köşesinde yer alan çeşme de harap durumdadır. Defni yaptırdığı caminin haziresindeki türbededir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Halaçoğlu, Yusuf, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt 7, sayfa: 415

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun