Cem Sultan Türbesi

Cem Sultan Türbesi
  • Yapılış Tarihi : 1479
  • Yer : Bursa / Osmangazi

Fatih Sultan Mehmed'in üçüncü oğlu olan ve kardeşi II. Bayezid ile giriştiği mücadele ile bilinen Cem Sultan’ın sandukasının bulunduğu türbe, başta II. Murad’ınki olmak üzere Muradiye Camii’nin geniş haziresi içinde bulunan pek çok türbeden biridir. Yapı süslemesinin oluşturduğu sanatsal değerden dolayı birçok türbeden ayrılan yapı, Fatih Sultan Mehmed’in büyük oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmış, ancak maceralı bir sürgün hayatından sonra 1495’te İtalya’da ölen Cem Sultan’ın cenazesi 1499’da yurda getirildikten sonra buraya defnedilmiş ve türbe Cem Sultan’ın adıyla anılmaya başlanmıştır. Türbenin Bursa kadı sicillerinde yer alan bir belgeden hareketle 1479 yılında yapıldığı kabul edilmektedir.

Cem Sultan Türbesi’nin içerisinde bulunan dört sandukadan biri Sultan Mustafa’ya, biri Cem’e, diğeri Bayezid’in oğlu Abdullah’a ve dördüncüsü yine Bayezid’in oğlu Alemşah’a aittir. Sandukalarda sabit levhalar olmadığından hangisinin kime ait olduğu kesin olarak anlaşılamamaktadır. Yapının mimari özelliklerine değinecek olursak, yapı malzemesi olarak Bursa’daki Türk mimarisinde görülen taş ve tuğla kullanılmıştır. Dışa bir Türk kemeriyle açılan geniş dehlizinin üstünde çok taşkın ahşap bir saçak bulunmaktadır. Cem Sultan Türbesi’ni Türk sanatı bakımından önemli yapan unsuru ise iç süslemesidir. Doktora tezini Bursa Türk eserleri üzerine hazırlayan ve tezi 1909 yılında basılan Wilde, türbenin çok yakın bir tarihte tamir edildiğini ve bu sırada çok çirkin ve parlak renkli nakışların yapıldığını belirtir. Ahmed Tevhid Bey de Bursa valiliği sırasında Ahmed Vefik Paşa’nın türbedeki badanaların altında orijinal nakışları bizzat bulduğunu ve onları restore ettirdiğini yazar. En nihayetinde türbenin iç süslemesi, bir bütün halinde 15. yüzyılın Türk iç bezeme sanatını örnekleyen en önemli örnek olarak kabul edilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Cem Sultan Türbesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.7, 1993

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun