Cem Sultan

Cem Sultan
  • Doğum : 22 Aralık 1459-Edirne
  • Ölüm : 25 Şubat 1495-Napoli
  • Babası : II. Mehmed
  • Annesi : Çiçek Hatun

Fatih Sultan Mehmed'in üçüncü oğlu olan Cem Sultan, II. Bayezid ile girdiği taht mücadelesiyle bilinir. Hayatı oldukça maceralı geçen ve Avrupalı devletlerin siyasi oyunlarına hedef olan Cem Sultan iyi bir şair olup Farsça ve Türkçe iki divanı vardır. Ayrıca adına da birçok eser yazılmıştır. Doğu’da ve Batı’da portreleri yapılan Cem Sultan’ın hayatı sonraki dönemlerde çok ilgi çeker ve hakkında çeşitli ilmi araştırma yapıldığı gibi roman, piyes ve çizgi romanlara da konu olur. Avrupa literatüründe isminin “Zizim” şeklinde yazılması muhtemelen “Cimcime”den kaynaklanmaktadır.

Ağabeyi Şehzade Mustafa’nın Konya’da ölümü üzerine 1474’te sancak beyi olarak oraya gönderildi. Bu görevi sırasında Karamanoğulları ile iyi geçindi ve bu sayede onların gizli emellerini engelleyebildi. Burada etrafına topladığı alim ve sanatkârlarla mümtaz bir kültür çevresi meydana getiren Cem, babasının ölümü ve Bayezid’in tahta geçmesiyle hak iddiacısı olarak ortaya çıktı. Babasının taht için kendisini seçtiğini, Bayezid’in haksız olarak başa geçtiğini ileri sürerek Bursa’da padişahlığını ilan etti. Ancak Yenişehir’de aldığı ağır yenilgi üzerine çekilerek Kahire’ye gitti. Anadolu’da kalma imkânı ortadan kalkan Cem, otuz kadar adamı ile Rodos’a gitti ve Rodos Şövalyeleri tarafından büyük bir törenle karşılandı. Bu durumda Cem Sultan’nın Osmanlı’ya karşı koz olarak kullanılacağı aşikârdı. İltica haberini öğrenen II. Bayezid ise Rodos şövalyeleriyle anlaşma yolunu seçti ve şövalyelere 40 bin altın verdi. Şövalyeler tarafından Fransa’ya götürülen Cem Sultan II. Bayezid tarafından sağ olarak yakalanmaya çalışıldı. Cem Sultan Pierre d’Aubusson tarafından 1489 yılında Roma’ya gönderildi. 1495 yılında Roma’dan ayrılan Cem, Castel Capuana denilen yerde şaibeli şekilde hayatını kaybetti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Şakiroğlu, H. Mahmud, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 7, 1993

John Freely, Cem Sultan Rönesans Avrupası'nda Tutsak Bir Şehzade, Everest Yayınları, 2004

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun