Cem Dilçin

Cem Dilçin
  • Meslek : Eski Türk edebiyatçısı, şair
  • Doğum : 18 Ekim 1942- Çankırı
  • Ölüm : 1 Kasım 2013- Ankara

Metin neşrinden retorik çalışmalara, tematik incelemelerden stilistik değerlendirmelere kadar pek çok alanda adını geçirmiş olan Cem Dilçin babasının isteği üzerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Fakat kısa bir süre sonra bıraktı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Mezun olduğu fakültede Türkçe kompozisyon dersi okutmanı oldu. Mes‘ud bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahâr, İnceleme-Metin-Sözlük adlı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı fakültenin Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda profesörlüğe kadar yükseldi. Uzun yıllar Türk Dil Kurumu’nda görev yaptı. Derleme ve Tarama kollarında sözleşmeli uzman sıfatıyla görev yaptı. Türk Dil Kurumu aslî üyeliği yanında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi başkanlığında, Türk Dili Yüksek Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yaz Okulu’nda konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Dil, edebiyat ve şiir alanına olan özel ilgisini çok küçük yaşlardan itibaren ailesinden alan Cem Dilçin, eski harflerle okuma yazmayı dedesi İsmail Rahmi Koçhisarlı’dan öğrendi. Şiir yazmaya ortaokul çağlarında iken başladı. Gençlik yıllarında kaleme aldığı şiirlerden sonra daha çok mizahî şiirlere ve tarih manzumelerine yöneldi. Arkadaşları ve meslektaşlarının özel günleri için yazdığı tarihlerle bazı mizahî şiirleri kendisi için hazırlanan armağanda yayımlandı. Fuzûlî ve divan şiirinde geometrik yapı üzerine gerçekleştirdiği yayınlarla dikkati çekti. Divan şiirinin çözümlenmesinde, klasik şerh metodunun yanı sıra modern eleştiri yöntemlerinin de kullanılması gerektiği fikrini savundu. 1991’de yazdığı “Fuzûlî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi” adlı makalesi, divan şiirini modern metin inceleme metotlarıyla ele alan çalışmalara öncülük etti. Türk Ansiklopedisi’ne yazdığı kırka yakın madde bulunan Dilçin’in çoğu Türk Dili, Türkoloji, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ve Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları’nda yayımlanan makale ve bildirilerinin sayısı ise otuzdan fazladır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ceylan, Ömür, Cem Dilçin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, c. Ek-1, sf.334-335

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun