Çandarlı Türbesi

Çandarlı Türbesi
  • Yer : Bursa / İznik
  • Yapılış Tarihi : 1387 sonrası
  • Yaptıran : Çandarlı Ali Paşa

Orhangazi devrinden başlayarak Osmanlı hanedanı ile birlikte büyüyen ve devletin gelişmesinde rol oynayan Çandarlı ailesine mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu türbenin, Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’nın ölümünden sonra yani 1387 yılı sonrasında yapıldığı bilinmektedir. Türbeyi yaptıran kişi ise yine aynı soya mensup olan ve Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’nın oğlu olan Çandarlı Ali Paşa olduğu düşünülmektedir. İki bölümden oluşan türbe İki bölümden oluşan ve 14. Yüzyılın ikinci yarısında ibadet yeri olarak yapılan batıdaki kısmın yanına ikinci mekanın eklendikten sonra türbeye çevrildiği düşünülmektedir. Ancak genel kanaat, Selçuklu kümbetlerini hatırlayan kubbeye geçiş sisteminin küresel kubbe ile birleştiği doğudaki mekanın daha önce yapıldığı yönündedir. Kümbet bölümü civarında Çandarlı soyundan on yedi kişinin mezarı bulunmakta ve hat sanatı açısından büyük önem taşıyan bu mezar taşlarında 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar değişen tarihler okunmaktadır.

Türbenin mimari yapısına değinmek gerekirse Halil Hayreddin Paşa’nın bulunduğu doğudaki mekan kare planlıdır ve kubbeye geçiş dört köşesindeki büyük üçgenlerle sağlanmaktadır. Türbenin kuzey duvarlarında pencere bulunmazken, diğer cephelerde ise birer pencere mevcuttur. Bu bölümde Halil Hayreddin Paşa ile oğlu Ali Paşa’nın mezarı dışında kime ait olduğu bilinmeyen lahitler bulunmaktadır. Her cephesine birer dikdörtgen pencere, onaltıgen kubbe kasnağına da sivri kemerli üç pencere açılmış olan batıdaki kare mekân daha büyük boyutludur ve kubbeye prizmatik üçgenlerle geçilmektedir. Duvarların yapımında küfeki taşı ve tuğla kullanılmıştır. Her iki kısmın da kubbesi ve doğudakinin köşe pahları kiremit kaplıdır. Yunan işgali sırasında tamamen tahrip edilen yapı 1928’de mezar taşları dahil iyi bir restorasyon görmüştür. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Şebnem Akalın, Çandarlı Türbesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.8, 1993

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun