Çandarlı İbrahim Paşa

  • Görev : Çandarlı ailesi mensubu Osmanlı veziriazamı
  • Ölüm : 25 Ağustos 1429
  • Babası : Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
  • Oğlu : Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı ailesinin Osmanlı yönetimine kazandırdığı ilk veziriazam olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın küçük oğlu Çandarlı İbrahim Paşa, Çandarlı soyunun Osmanlı’ya kazandırdığı bir diğer veziriazamdır. Doğum yeri ve tarihi hakkında net bilgi bulunmayan İbrahim Paşa medrese eğitimi aldıktan sonra devletin ilmiye sınıfında yer aldı. Kudüs’te bir medresede bulunan Dedebalî’nin kızı İsfahan Şah Hatun ile evlendi ve bu evlilikten Mahmud ve Mehmed adında iki oğlu, Fatma ve Hatice adında iki kızı oldu. Kendisinden sonra veziriazam olan Halil Paşa ise bu evlilikten değildir. Ağabeyi vezir Ali Paşa’nın vakfiyesinden edinilen bilgiye göre Ocak 1406 tarihinde Bursa kadısı olarak görev yaptı. Fetret Devri sırasında bir süre Edirne’de Şehzade Musa Çelebi’nin yanında bulundu. Bizans’tan tahsil edilecek vergiyi almak üzere İstanbul’a gönderildi, fakat burada bulunduğu sırada Çelebi Sultan Mehmed ile anlaşarak Bursa’ya geçti ve onun hizmetine girdi. İlerleyen süreçlerde ise vezir oldu.

Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi’ye karşı Sazlıdere Savaşı’nda mağlup olan Amasyalı Bayezid Paşa’nın savaş meydanında katledilişinden sonra onun yerine II. Murad’ın veziriazamı oldu. Tahta yeni geçen padişahın Gelibolu’ya yollanan asker sevkinde ve Mustafa Çelebi’nin yakalanıp öldürülmesinde önemli rol oynayan İbrahim Paşa, Fetret Devri sonunda Anadolu’da dağılan beyliklerden bazılarını da Osmanlı hâkimiyeti altında toplamayı başardı. İbrahim Paşa mezar kitabesinde yer alan bilgilere göre 25 Ağustos 1429’da vefat etmiş, cenazesi İznik’te bulundan Çınarlı Meydanı’ndaki türbesinde defnedilmiştir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Münir Aktepe, Çandarlı İbrahim Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.8, sf.213-214

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun