Çandarlı Ali Paşa

  • Görev : Çandarlı sülalesinin Osmanlı Devleti'ne kazandırdığı 2. veziriazam
  • Ölüm : 18 Aralık 1406
  • Ebeveynler : Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı ailesinin Osmanlı Devleti’ne kazandırdığı ikinci veziriazam olan Çandarlı Ali Paşa, Kara Halil Hayreddin Paşa’nın büyük oğludur. Medrese eğitimi aldıktan sonra ilmiye sınıfına dahil olan Ali Paşa 1386 yılından önce kazaskerlik görevinde bulunarak devlet adamlığı hayatındaki ilk önemli görevini icra etti. I. Murad döneminde veziriazamlığa gelen Ali Paşa, padişahla birlikte Alaeddin Bey üzerine sefere çıkmak üzere Rumeli’den hareket ederek Bursa’ya gitti. Ancak babasının vefatı üzerine Serez’e dönerek cenazeyi İznik’e nakletti. Cenaze işlemlerinin ardından tekrar Afyonkarahisar’da ordu ile birlikte bulunan I. Murad’a katıldı. Balkan ittifakına katılmak isteyen Bulgar Kralı Şişman’a karşı girişilecek harekât için veziriazam Ali Paşa görevlendirildi. 30 bin kişilik bir kuvvetle Aydos’un kuzeyindeki Nadir Geçidi’nden Balkan dağlarını aşıp Doğu Bulgaristan’a girdi. Başarıyla yürütülen bu sefer sonucunda Bulgar kralı barış istemek zorunda kaldı. Böylece Bulgarların Kosova Meydan Muharebesi’ne katılması engellendi.

Ali Paşa Kosova Savaşı sırasında I. Murad’ın yanında yer aldı. Bir ara kırılma noktasına gelen Osmanlı ordusunun sol koluna Şehzade Bayezid ile birlikte yardıma koşarak savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı. Bu savaşta Sultan Murad’ın şehit düşmesi üzerine yerine geçen varisi Yıldırım Bayezid’in saltanatı boyunca veziriazamlık yaptı. Fetret Devri’nde Emir Süleyman ile beraber Anadolu’ya geçerek Bursa’ya girdi, ardından Ankara Kalesi’nin Emir Süleyman tarafından ele geçirilmesini sağladı. Osmanlı Devleti’ndeki İç Oğlanları Ocağı onun döneminde kuruldu. Timur’a karşı yapılan Ankara Savaşı’ndan önce "cerehor" adıyla Rumeli’den hatta Bizans’tan ücretli asker toplama işi Ali Paşa’nın önerisiyle ortaya çıktı ve daha sonra bir askeri teşkilat haline geldi. Osmanlı devlet işleriyle hayatını geçiren Ali Paşa vefat etmesinin ardından cenazesi İznik’e babasının türbesine gömüldü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Münir Aktepe, Çandarlı Ali Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.8, sf.211-212

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun