Büyük İskender

  • Görev : Makedon Kral
  • Tam Adı : Alexander III of Macedon
  • Doğum : M.Ö. 356 - Makedonya
  • Ölüm : M. Ö. 323 - Babil
  • Ebeveynler : II. Filip, Olympias

Doğu efsanelerinin neredeyse tamamında adı geçen ve yaşadığı dönem dünyasının yarısını fetheden Büyük İskender, Makedonya kralı II. Filip’in oğludur. Dünyayı kasıp kavuran kral olarak karşımıza çıkan İskender, Aristo’dan üç yıl boyunca dil, edebiyat, siyaset ve felsefe dersleri alarak, siyasi dehasının temellerini oluşturdu. Babasının ölümüyle birlikte tahta geçen İskender, tahta çıktığı ilk günden itibaren Pers İmparatorluğu ile hesaplaşma planları üzerine yoğunlaştı. Bu uğurda gerekli hazırlıkları yapmak üzere tahtını vekâleten Antipatros’a bırakarak Asya’ya doğru sefere koyuldu. Perslere karşı büyük bir başarı kazanan İskender, Babil’i de işgal ederek bölgenin mutlak hakimi konumuna geldi.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış birçok devleti on iki yıl gibi kısa bir zaman içinde ortadan kaldırarak buralarda büyük bir imparatorluk kuran İskender'in göz kamaştıran zaferleri, kendisinden sonra gelen devlet adamları için olduğu kadar sanatkârlar için de ilham kaynağı teşkil etmiş, hakkında destanlar yazılmış ve çeşitli menkıbelere konu olmuştur. Bu anlamda onun iyi bir siyasal iletişimci olduğunu da söylemek mümkün. Bölge halkına bir Makedon olarak kendini kabul ettirmek için Persler gibi giyinip, Pers bir kadınla evlenmekle kalmayıp 10 bin subay ve askerini de Pers kadınlarla evlendirmiştir. Kısa süren hükümdarlığı döneminde İskender bir medeniyet kuramamışsa da beraberinde götürdüğü ilim ve sanat adamları sayesinde tabiat bilimleri alanındaki araştırmaların gelişip yaygınlık kazanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca kozmopolit bir ırk ve kültür oluşturmak amacına yönelik çabaları da hedefine ulaşmamıştır.  Yeni şehirler inşa etme, yeni deniz seferleri düzenleme ve sulama kanalları açtırma planları üzerinde çalıştığı sırada içkili bir eğlencenin ardından ateşli bir hastalığa tutulan İskender, on gün sonra Babil'de öldü. Cenazesi İskenderiye'ye götürülerek altın bir tabuta kondu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mahmut Kaya, İskender, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2000, cilt.22, sf.555-557

Gene R. Garthwaite, İran Tarihi, İnkılap Kitapevi, 2012, İstanbul

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun