Bursa Ulu Camii

Bursa Ulu Camii
  • Yapılış Tarihi : 1399-1400
  • Yer : Bursa

İslam beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camilerini ifade eden ulu cami örneklerinden bir tanesi de Bursa’nın en önemli tarihi simgelerinden olan Bursa Ulu Camii’dir. Bursa şehir merkezinde yer alan Bursa Ulu Camii’nin tam olarak tarihlendirilmesini sağlayacak bir kitabesi mevcut olmasa da, ahşap minber kapısı üzerindeki kitabeden caminin Yıldırım Bayezid’in emriyle 1399-1400 yıllarında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Plan bakımından ise çok ayaklı Selçuklu camilerinin devamı niteliğindedir ancak Selçuklu tonozlarından farklı olarak yirmi kubbe ile örtülüdür. Kuzey cephenin her iki ucunda tuğla malzemeyle inşa edilmiş iki kalın minaresi bulunan camide, bu minarelerden doğudakinin Sultan Çelebi Mehmed devrine ait olduğu tahmin edilmektedir.

Caminin iç tasarımına dair bilgi vermek gerekirse, camiye doğu ve batıdaki koltuk kapıları ile kuzeydeki cümle kapısından giriş çıkış yapılmaktadır. Güneydoğu köşesinde sonradan inşa edilmiş olan Hünkâr Mahfili için, aynı yere tesadüf eden bir pencere sonradan kapıya tahvil edilmişse de, sonraki bir tamiratta bu tekrar pencere şekline getirildi. Tâckapı orijinal olmayıp 1956 yılındaki tamiratta genel malzeme uyumu dikkate alınmadan beyaz mermerle restore edildi. Yan kapılar ise oldukça sade bir yapıdadır. Çeşitli tarihlerde restorasyon geçirmiş olan mihrab 19. yüzyıl barok üslubunda kalemişi süslemelere sahiptir. Camiin en orijinal parçasını oluşturan ceviz ağacından kündekârî tekniğinde hazırlanmış minber ilk yapım tarihinden kalma olup, kapısı üzerindeki kitabe de camiin tarihlendirmesi bakımından önem arz etmektedir. Cami, duvarlara nakşedilmiş veya levha halinde toplam iki yüze yakın hat levhasıyla İslam cami mimarisinde farklı bir yere sahiptir. Cami bazı tarihlerde deprem, yangın ve savaşlar sonrasında birtakım onarımlar geçirmiştir. Camiin en eski tamirat vesikası 1494 yılına aittir. Bu tamiratların en geniş kapsamlı olanı 1855 depremi sonrası yapılanıdır.  1889 yılında cami yanındaki bir leblebici dükkânında çıkan yangında her iki minarenin külahları eriyerek yıkılmış ve bugünkü şekliyle kârgir olarak Barok üslubunda tamir edilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hicabi Gülgen, Bursa Ulu Cami Müezzin Mahfili ve Tezyinatı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı.25, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun