Bursa Koza Han

Bursa Koza Han
  • Yapılış Tarihi : 1490-1491

Bursa’da Ulu camii ile Orhan Gazi İmareti arasında yer alan han, Sultan II.Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşa tarihi 1490-1491 olan hanın halk tarafından Yeni Han, Beylik Han-ı Cedid-i Amire, Han-ı Cedid-i Evvel, Simkeş, Sırmakeş Beylik Kervansaray adlarıylada anıldığ bilinmektedir. Hanın inşa kitabesi bulunmamaktadır. Hanın mimarı Abdülali b. Puladşah olduğu bilinmektedir.

Mimari Özellikleri

Han klasik mimariye uygun olarak tasarlanmış, bir avlu etrafında çevrelenmiş altlı üstlü odalardan ve bir ahır depodan oluşmaktadır. Ahır tek katlı olarak inşa edilmiştir. Avlu etrafına istiflenmiş olan odaların önünü bir revak çevrelemektedir. Avlunun ortasında altında havuzlu şadırvanı olan sekiz kenarlı bir mescid bulunmaktadır. Hana giriş oldukça gösterişli olarak inşa edilmiştir ve bu giriş düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemerin içindeki alınlıkta geometrik motifler ve renkli taşlar ile işlenmiş kaplamalar görülmektedir. Yapının cepheleri ise tuğla ile birlikte kesme taş kullanılarak karma tekniğinde örülmüştür. Han iki katlı olarak inşa edilmiştir. Altta ve üstte toplamda elli oda bulunmakta, kapının iki yanında ise eyvan şeklinde açılan mekanlar yer almaktadır. Bu kısımdan üst kata çıkış sağlanmıştır. Üst kattaki revaklar ahşap iken son onarımında kagire dönüştürülmüştür. Bu revak kemerleri tuğla olup üzerleri kubbe ile örtülmüştür. Mekanlar ise tonoz örtülüdür. Mekanlar dışarıya açılan ikişer pencereyle aydınlatılmaktadır. Avlunun ortasındaki mescid sekizgen planlı olup kemerli payelere oturan bir mekandan oluşmaktaydı, yalnız bu mescid günümüze ulaşamamıştır. Ahır ise ortası avlulu revaklar ile çevrelenmiş tek katlıdır.

Han bugüne kadar pek çok kez restore edilmiş olup, bu onarımlar sırasında da çok değiştirilmiştir.
1785 yılında yapılan bir onarım sırasında üzeri kurşunla kaplı kubbeleri kaldırılmıştır. Bunun yerine çatı yapılarak kiremitle örülmüştür. 1950 yılındaki onarım sonrasında ise yanlarındaki tüm eklerden temizlenmiştir. Bugün modern ticarethane merkezi olarak hizmet vermektedir.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Ayverdi, E.H, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, İstanbul, 1989
 
Dara, Ramis, Tarihi Bursa Hanları ve Kapalıçarşı, TED Bursa Koleji, 2003
 
Eyice, Semavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 26, 2002
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun