Bodrum Cami

Bodrum Cami
  • Önem : tanbul Lâleli’de Mesihpaşa mahallesinde kiliseden çevrilme cami.
  • Yaptıran : Mesih Paşa

Mesih Paşa Camii adıyla da anılan yapı, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu’da da bir camisi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırıldı. II. Bayezid devrinde 1499-1500 sadrazamlığa yükselen Mesih Paşa 1501’de öldü ve Aksaray’da Murad Paşa Camii hazîresine gömüldü. Hüseyin Ayvansarâyî Bodrum Camii adıyla tanınan bu caminin bânisinin Mesih Paşa olduğunu ve altında bir bodrum bulunduğu için bu adı aldığını yazdı. 1782 yangınında zarar görmüş olması muhtemel olan Bodrum Camii daha sonra tamir edildi ve iyi bir durumda 23 Temmuz 1911’de vuku bulan Uzunçarşı-Mercan-Lâleli yangınına kadar geldi. Bu yangında harap olduktan sonra uzun yıllar sahipsiz kalan camide 1930 yıllarında İngiliz arkeologları tarafından araştırmalar yapılarak duvarlarda mozaik bulma ümidiyle bütün sıvalar kazındı. 1965’te tamirine başlanmışken zaten son derece yanlış bir biçimde yapılan ve duvarların gerçek örgüsünü tamamen yok eden çalışmalar durduruldu ve 1985’e gelinceye kadar bu tarihî eser utanç verici bir halde kaldı. Bu tarihte bir dernek tarafından tamir ve ihyasına girişildi ve her bakımdan başarılı sayılmasa bile tamiri yapılarak 1987’de yeniden ibadete açıldı.

Bodrum Camii, Roma çağına ait çok büyük bir yuvarlak bina kalıntısının kenarına inşa edildi. Çapı 30 metreyi aşan bu yuvarlak bina, Bizans devrinde içine sütunlar dikilmek ve bunların üstleri tonozlarla örtülmek suretiyle su sarnıcına çevrildi. Bunun üzerine İmparator I. Romanos Lekapenos sarayını kurdurdu, sonra burada Myrelaion adıyla bir manastır inşa ettirdi. Bodrum Camii bu manastırın kilisesi olarak yapıldı. Bodrum Camii, Sultan II. Bayezid devrinde terkedilmiş eski Bizans kilise ve manastır kalıntılarının “şenlendirilmesi” gayesiyle cami haline getirildi. Ancak bu sırada sadece içine bir mihrap, basit ahşap bir minber, sağ tarafına da kesme taştan bir minare yapıldı ve hiçbir Türk mimari unsuru eklenmediği gibi bir son cemaat yeri de ilâve edilmedi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Eyice, Semavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, 1992

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun